Opvallend: N-VA keurt akkoord niet goed

Superkern bereikt akkoord over nieuw pakket relancemaatregelen: belastingsverminderingen en ‘corona-werkloosheid’

Superkern bereikt akkoord over nieuw pakket relancemaatregelen: belastingsverminderingen en ‘corona-werkloosheid’

Archiefbeeld Foto: Photo News

De zogeheten ‘superkern’ - de verzameling van de regeringspartijen aangevuld met de partijen die de regering steunen - heeft vrijdagavond een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen voor de Belgische economie. Opvallend: N-VA keurde het akkoord niet goed.

“Deze steunmaatregelen, samen met alle eerder genomen beslissingen, getuigen van het engagement van de federale regering en de partijen die haar steunen om de burgers en het economisch weefsel van ons land zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode, waarin de sociaaleconomische gevolgen van de gezondheidscrisis nog steeds voelbaar zijn”, aldus de regering. De N-VA heeft de tekst echter niet goedgekeurd, zo werd achteraf vernomen.

Belastingen

Een eerste pakket maatregelen gaat over het “aanmoedigen van investeringen”. Concreet gaat het over een nieuw ‘tax shelter-systeem Covid-19’, waar kmo’s tot het einde van het jaar gebruik van kunnen maken, een verhoogde investeringsaftrek (van 25 procent) voor investeringen tussen 12 maart en 31 december 2020, en de verhoging naar 100 procent van de aftrekbaarheid van kosten voor evenementorganisatoren. “Zo wordt voorkomen dat evenementen massaal worden uitgesteld tot volgend jaar, waardoor de al zwaar getroffen sector nog meer problemen zou kunnen krijgen”, klinkt het.

Verder kondigde de regering ook het uitstel van het jaarlijkse btw-voorschot met één maand,en de verhoging tot 20 procent van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften aan. Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60 procent. “Deze laatste bepaling is gericht op de vrijwilligerssector, en zal ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis”, aldus de regering.

Arbeidsorganisatie

Een tweede pakket maatregelen gaat over de arbeidsorganisatie. Met name de creatie van de corona-werkloosheid, waardoor een werknemer die tijdelijk werkloos was en vervolgens ontslagen wordt, niet meteen in de klassieke economische werkloosheid valt, maar eerst in dat overgangssysteem terechtkomt. Op die manier kan de getroffen werknemer twee dagen per maand opleiding volgen, en 70 procent van zijn laatste geplafonneerde loon blijft ontvangen.

Bedrijven die in moeilijkheden verkeren kunnen ook de arbeidsduur verminderen, “hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via tijdskrediet”. Ook het corona-ouderschapsverlof wordt uitgebreid: eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking kunnen tot 30 september genieten van een tot 150 procent verhoogde uitkering. Verder zal wie thuis werkt de daarvoor gemaakte kosten ook makkelijker kunnen laten compenseren.

De OCMW’s krijgen tenslotte ook 100 miljoen euro ter beschikking om de sociale maatregelen (die al werden goedgekeurd tijdens het relance-overleg van de superkern vorige week) ook aan een breder publiek aan te bieden.

Op de hoogte blijven van al het nieuws rond het coronavirus? Volg hier de laatste updates.

Meer over Coronavirus

Corrigeer

NIEUWS