Enkel de goeie punten tellen mee: wie voeten veegde aan taken en toetsen tijdens lockdown, zal toch naar volgend jaar kunnen

Enkel de goeie punten tellen mee: wie voeten veegde aan taken en toetsen tijdens lockdown, zal toch naar volgend jaar kunnen

Foto: Vincent Kalut

Klassenraden mogen enkel rekening houden met afstandstaken en -toetsen als leerlingen daarmee een beter eindresultaat kunnen behalen. Kinderen die hun voeten hebben geveegd aan het pre-teachen zullen dus gewoon naar het volgende jaar kunnen.

Volgende week buigen de klassenraden zich over de onderwijsprestaties van onze leerlingen. Zij krijgen nu het advies van het ministerie van Onderwijs om taken en toetsen, afgenomen via online onderwijs ...