UGent past punten automatisch aan (behalve voor sommige vakken)

© EDM

De UGent maakt gebruik van een automatisch systeem om examenresultaten aan te passen. De “coronacheck” zal de gemiddelde score op vakken vergelijken met scores van voorgaande jaren, en voert correcties uit in het voordeel van de studenten. Al zijn er ook uitzonderingen.

Hannes Heynderickx

De Universiteit Gent toont mildheid in de evaluatie van haar studenten. Ze geeft daarmee gehoor aan de oproep om een duidelijk signaal te geven aan studenten die hun leerproces verstoord zagen door de lockdown. Naast aanpassingen op evaluatievormen én deliberaties, zal de UGent nu dus ook de examenresultaten zélf aanpassen.

Die examenresultaten zullen dit jaar vergeleken worden met de resultaten op hetzelfde vak in de twee voorbije academiejaren. Als blijkt dat er significante verschillen op de jaargemiddeldes zijn, worden de punten van alle studenten naar boven bijgesteld. Een correctie naar een lager cijfer is niet mogelijk. Professoren die beslissen deze coronacheck niet toe te passen, zullen daar een gegronde reden voor moeten hebben.

Stages

Enkel aan de punten op stages en op bachelor- en masterproeven wordt niet geraakt. De evaluaties van die vakken verschillen te sterk van student tot student, waardoor een automatische correctie minder efficiënt is. Ook nieuwe vakken ontspringen evident de dans, omdat geen gegronde vergelijking kan worden gemaakt met voorgaande academiejaren.

LEES OOK.Is een duur kot nog wel de moeite? Zo willen universiteiten volgend academiejaar aanpakken (+)

Meer over Onderwijs