Sp.a wil ook in eigen gemeente praktijktesten en meldpunt antidiscriminatie

Sp.a wil ook in eigen gemeente praktijktesten en meldpunt antidiscriminatie

Praktijktesten naar discriminatie, ook in eigen gemeente? Foto: Shutterstock

Destelbergen -

Discriminatie op de arbeids- en woonmarkt: voor SP.A Destelbergen is het niet alleen materie voor grootsteden, maar ook voor gemeenten. Fractieleider Eddy Van De Walle vraagt morgen op de gemeenteraad 8 minuten en 46 seconden politieke moed voor een politieke beslissing om lokaal op termijn ook praktijktesten én mystery callings te organiseren.

Etnische gelijkbehandeling en antidiscriminatie staat wereldwijd torenhoog op de agenda na de dood van George Floyd. Geen ver van ons bed-show, meent SP.A. Ook gemeenten spelen een essentiële rol om verdoken racisme en discriminatie tegen te gaan. “Je hebt ronkende woorden en sensibiliserende acties die mensen met migratie-achtergrond voor het voetlicht brengen, maar ook in een kleine gemeente moet je de politieke moed tonen om te handelen”, klinkt het.

“Want ook daar wordt er wellicht gediscrimineerd op de arbeids- en/of de huurmarkt. Harde indicaties daarover bestaan uiteraard niet, maar er is geen reden om aan te nemen dat de praktijk anders zou zijn op kleine schaal.”

Concreet stelt SP.A voor om eventueel in samenwerking met andere gemeenten te onderzoeken of men praktijktesten met ‘mystery callings’ kan organiseren in samenwerking met een neutrale en gespecialiseerde onderzoeksinstelling. ‘Er is sensibiliseren, en na vervolgtesten kan er eventueel geverbaliseerd of gesanctioneerd worden’, klinkt het. ‘Mensen vragen naar signalen, en de lokale politiek moet daar ook kleur in bekennen.’

Aansluitend wil de socialistische fractie dat er een meldpunt komt inzake racisme en discriminatie. ‘De sensibilisering daarrrond kan bijvoorbeeld gebeuren met een positieve actie rond de Lokaal Opvang Initiatief’-werking in het Kwartier Beervelde in de Burgstraat’, besluit Van De Walle.

Laatste gemeenteraad voor de zomervakantie, donderdag 25 juni om 19.30 uur in zaal Berghine

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio