Gemeenteraad keurt stappenplan bij bronbemaling goed

Lozen van grondwater in de riolering wordt met stappenplan ontmoedigd

Lozen van grondwater in de riolering wordt met stappenplan ontmoedigd

Heel wat grondwater stroomt deze dagen naar de verkeerde plaats Foto: jdd

Destelbergen - De gemeenteraad legde donderdagavond op de laatste zitting voor de zomervakantie een aantal bepalingen vast voor bouwheren over het lozen van grondwater. Het voorstel werd vorige maand door de fractieleider van de CD&V-oppositie Carolien Ongena voorgelegd. Het punt werd toen verdaagd om deze keer in een volledig uitgewerkt en gedetailleerd plan goed te worden gekeurd.

Burgers reageren deze dagen vaker op de situatie op sommige bouwwerven waar opgepompt grondwater roemloos in de riool verdwijnt, terwijl iedereen zich bewust is van de schaarste ervan. In sommige gevallen is infiltratie of lozen in een gracht immers niet mogelijk. Om duurzamer om te gaan met het kostbare goed legt de gemeente nu een aantal bepalingen op bij de zogenaamde bronbemaling. Er is een stappenplan vastgelegd, dat door de bouwheren en aannemers strikt dient te worden opgevolgd. Eerst moet geprobeerd worden om het opgepompte water zo veel mogelijk te laten infiltreren in het terrein zelf. Indien die optie niet kan gevolgd worden, dient het water te worden geloosd in een aanpalende gracht, waterloop of rivier. Pas in derde instantie kan het water in de riolering geloosd worden. Maar tegelijk moeten er ook ter plaatse reservoirs voorzien worden waar buurtbewoners water kunnen aftappen voor eigen gebruik. Dat is uiteraard niet geschikt voor consumptie. Bronbemalingen moeten tenslotte ook sondegestuurd zijn vanaf nu. Pompen dienen te worden afgezet als het grondwaterpeil laag genoeg staat en pas weer aangezet als het water hoog komt te staan. 


 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio