Eerste zitting Vlaamse coronacommissie bevestigt gekende problemen bij woon-zorgcentra

Eerste zitting Vlaamse coronacommissie bevestigt gekende problemen bij woon-zorgcentra

Themabeeld Foto: Photo News

Tijdens de eerste zitting van de Vlaamse coronacommissie kwam de top van Zorgbedrijf Sakura vrijdagochtend toelichten hoe de woon-zorgcentra van de Oost-Vlaamse groep zijn omgegaan met het virus. Daarbij kwamen voornamelijk gekende problemen opduiken: een dreigend tekort aan beschermingsmateriaal, en een bij momenten stroeve communicatie met de overheid.

Tijdens de eerste zitting van de Vlaamse “ad hoc-commissie voor de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid”, zoals de naam officieel luidt, lag de focus op mensen uit de sector van de residentiële ouderenzorg. Stefan Walgraeve, Bart D’Hanis en Peter De Naeyer, respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur, algemeen directeur en coördinerend arts bij het zorgbedrijf Sakura, kwamen het verloop van de crisis in de woon-zorgcentra, assistentiewoningen en woongelegenheden voor kortverblijf van de groep toelichten.

Daarbij kwamen voornamelijk de gekende pijnpunten naar boven. Zo was het voor zowat alle woon-zorgcentra in het land moeilijk om aan beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en schorten te geraken, al hadden ze bij Sakura wel een relatief grote stock, en was er op een bepaald moment een nakend tekort aan zuurstof.

Gebrek aan overleg

Daarnaast verliep de communicatie met de overheid, zeker voor er sprake was van de Vlaamse taskforce, soms stroef, gaven de sprekers aan. “Begin maart kregen we nog te horen dat de overheid een lockdown afraadt. Op 11 maart kregen we een nieuw advies, waarin stond dat de woonzorginstellingen beter konden werken aan een beperking van de bezoekersregeling. Die hadden we volledig uitgewerkt, maar diezelfde avond nog werden we opnieuw ingehaald door de feiten, want op 13 maart gingen we in lockdown”, vertelde Walgrave. “Dat gaf ons 24 uur de tijd om de interne communicatie te doen met het personeel, maar ook om te communiceren naar bewoners en familie.”

De sprekers kwamen ook nog terug op de ietwat onverwachte beslissing van de nationale veiligheidsraad, die half april communiceerde dat woon-zorgcentra opnieuw één bezoeker per bewoner konden toelaten. Die maatregel was niet overlegd met de sector, “en het personeel begreep dat niet”, aldus Walgrave.

De coronacommissie onder voorzitter Björn Rzoska (Groen) neemt eerst de aanpak van de crisis in de woon-zorgcentra onder de loep en hoopt tegen 24 juli, de laatste zitting voor het zomerreces, een eerste tussentijds verslag met aanbevelingen klaar te hebben. De commissie vergadert twee keer per week, op maandag en op vrijdag. Volgende week maandag komen de directie van het woon-zorgcentrum Sint-Bernardus van Bassevelde, crisismanager Stef Bossaerts en Artsen Zonder Grenzen een toelichting geven.

Corrigeer

NIEUWS