Stad helpt bij aanleg petanqueveld

Stad helpt bij aanleg petanqueveld

Dendermonde heeft 24 petanquepleinen. Foto: svov

Dendermonde -

Wie in zijn of haar buurt een petanqueveld wil aanleggen kan daarbij rekenen op de hulp van de stad.

Dendermonde heeft 24 petanquepleinen. Die pleintjes aangelegd op vraag van een groep buurtbewoners of wijkcomités, waarbij mondeling werd afgesproken dat de buurt het pleintje onderhoudt. “Een petanqueplein ...