Nieuwe brug naar gevangenis heet voortaan Zwijvekebrug

Nieuwe brug naar gevangenis heet voortaan Zwijvekebrug

De nieuwe brug krijgt de naam 'Zwijvekebrug'. Foto: svov

Dendermonde -

Na een ruime bevraging bij de bevolking heeft het college van burgemeester en schepenen een naam gekozen voor de nieuwe brug over de Oude Dender, die de toegangsweg naar de nieuw te bouwen gevangenis zal vormen. Het wordt de Zwijvekebrug.

“In maart en april konden alle inwoners suggesties doen voor de naam van de nieuwe brug”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Deze bevraging leverde niet minder dan 180 voorstellen op. Deze lijst met ...