Verhoging zitpenningen Volkswelzijn valt niet in goede aarde bij SP.A: “Ongeziene wereldvreemdheid”

Verhoging zitpenningen Volkswelzijn valt niet in goede aarde bij SP.A: “Ongeziene wereldvreemdheid”

De kantoren van Volkswelzijn in de Serbosstraat in Dendermonde. Foto: svov

Dendermonde -

De zitpenning voor bestuurders bij de sociale huisvestingsmaatschappij wordt mogelijk opgetrokken van 140 naar 200 euro. Ongepast, zeker in deze tijden, vindt SP.A. Voorzitter Hilde Raman (N-VA) heeft het dan weer over een indexatie die sinds 2009 niet meer is doorgevoerd.

De sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn beheert bijna 1.100 sociale huurwoningen. De negen bestuurders ontvangen per vergadering 140 euro. Door de beslissing van de raad van bestuur zou deze ...