KU Leuven stimuleert met deliberatiekrediet studenten om 1e jaar sneller af te leggen

KU Leuven stimuleert met deliberatiekrediet studenten om 1e jaar sneller af te leggen

Foto: KU Leuven | Rob Stevens

De KU Leuven gaat vanaf het academiejaar 2021-2022 een nieuwe stimulans invoeren voor studenten zodat ze alle vakken van het eerste jaar al na één en maximum twee jaar afleggen. Momenteel is het zo dat studenten in de praktijk vakken uit het eerste jaar nog een hele tijd meenemen gedurende hun studies. Volgens vicerector onderwijsbeleid Tine Baelmans is dat zowel voor hen als voor de onderwijsorganisaties geen goede zaak.

In het nieuwe systeem beschikt de examencommissie over een deliberatiekrediet van maximum 12 studiepunten per eerstejaarsstudent. Dit krediet kan worden ingezet voor vakken met een tekort van 8 of 9 op 20 én als de student voor alle vakken samen een studieresultaat van minstens 50 procent behaalde. Voorwaarde is ook dat deze deliberatie ervoor zorgt dat de student na deze deliberatie geslaagd is voor alle vakken van het eerste jaar. Lukt het niet om alle opleidingsonderdelen van het eerste jaar binnen twee academiejaren af te leggen, dan kan de student zich het volgende academiejaar niet meer inschrijven voor deze opleiding.

Dit systeem vervangt het tolerantiekrediet van 18 punten dat de studenten momenteel tijdens hun driejarige bacheloropleiding kunnen inzetten. In de praktijk werden deze tolerantiepunten echter nauwelijks ingezet voor vakken uit het eerste jaar. In de nieuwe regeling beschikken studenten die alle vakken van het eerste jaar met succes volledig afgelegd hebben voor de twee resterende jaren van de bacheloropleiding nog over een tolerantiekrediet van 12 studiepunten dat ze zelf kunnen inzetten. Samen met het deliberatiekrediet uit het eerste jaar zullen de Leuvense studenten dus in de toekomst over 24 in plaats van 18 dergelijke ‘te tolereren’ studiepunten beschikken.

Corrigeer

NIEUWS