Vlaams Parlement zet licht op groen voor leerplichtverlaging en taalscreening kleuters

Vlaams Parlement zet licht op groen voor leerplichtverlaging en taalscreening kleuters

Foto: Shutterstock

Vanaf volgend schooljaar zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig. Het Vlaams Parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet. De wijziging maakt deel uit van het onderwijsdecreet XXX, een verzameling van allerhande aanpassingen in het onderwijsreglement - van kleuter- tot hoger onderwijs - in de aanloop naar volgend schooljaar.

Een van de meest opvallende vernieuwingen van het onderwijsdecreet is de verlaging van de leerplicht. Die gaat van 6 naar 5 jaar. Iedere kleuter vanaf 5 jaar moet vanaf volgend schooljaar 290 halve dagen verplicht op school zijn. Scholen kunnen wel uitzonderingen toestaan voor kinderen die bijvoorbeeld in revalidatie zitten, of kinesitherapie of logopedie moeten volgen.

Daarnaast komt er vanaf het schooljaar 2021-2022 ook een verplichte taalscreening in de derde kleuterklas. Over die taalscreening is lang gebakkeleid. Kinderen bij wie een taalachterstand wordt vastgesteld, moeten dan de rest van het jaar bijgespijkerd worden.

Als zou blijken dat de achterstand op het einde van de kleuterklas alsnog te groot is, dan kan de klassenraad adviseren om nog niet over te stappen naar de lagere school. Als ouders dat advies naast zich neerleggen, dan moet het kind in het eerste leerjaar een taalintegratietraject doorlopen. Dat gaat dan om een taalbadklas, die voltijds kan zijn.

Corrigeer

NIEUWS