“Dorpelbezoekjes” komen in de plaats van BezoekSTER

“Dorpelbezoekjes” komen in de plaats van BezoekSTER

Heel wat vrijwilligers brengen de dorpelbezoekjes tot een goed einde hdd.

Beersel -

In Beersel worden ook de senioren niet vergeten of aan hun lot overgelaten. Naast heel wat andere initiatieven werd half 2017 gestart met een bezoekproject. Inwoners van de gemeente van 85 jaar en ouder ontvingen van de gemeente een brief waarin het bezoek van een vrijwilliger werd aangekondigd.

Het project kreeg als naam “BezoekSTER”. Hiermee wil men de link leggen met de al bestaande “TelefoonSTER”, waarmee ook getracht wordt om mensen uit hun eenzaamheid te halen. Wanneer de vrijwilliger langskwam ...