Naar aanleiding van Coronacrisis steunt Linkebeek de plaatselijke handel

Naar aanleiding van Coronacrisis steunt Linkebeek de plaatselijke handel

Linkebeek bezorgt zijn inwoners o.m. waardebonnen. hdd.

Linkebeek -

Ook in Linkebeek leidde de gezondheidscrisis in verband met Covid 19 al snel tot een sociaal-economische crisis voor veel van de inwoners. Het zwaarst getroffen in Linkebeek zijn o.m. de sociaal achtergestelde burgers, Linkebekenaren werkzaam in de culturele sector, enkele zelfstandigen en handelaars.

De gemeente Linkebeek wil nu de steun maatregelen getroffen op federaal en regionaal niveau aanvullen met gemeentelijke steun, met als belangrijkste doel - in overeenstemming met de wensen van handelaars ...