Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op de Kwakkelbeek morgen van start

Rondpunt Roeselarebaan verdwijnt definitief na aanleg gescheiden rioleringsstelsel en er komt een kruispunt met voorrangsgeregelde lichten

Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op de Kwakkelbeek morgen van start

Schepen van openbare werken Jos Goethals is blij met de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied op de Kwakkelbeek en het verdwijnen van het rond punt Roeselarebaan, een van de zwarte verkeerspunten in Vlaanderen. Foto: EVT

Lichtervelde -

Morgen maandag zes juli beginnen de werken aan de Brugsebaan – Roeselarebaan met de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Kwakkelbeek. De oevers en de beek worden er ook verbreed en versterkt.

Deze omvangrijke werken starten in een eerste fase met het uitgraven van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Kwakkelbeek ter hoogte van de Brugsebaan en de spoorweg. “Maar liefst 16.000 kubieke ...