WWF vraagt einde van handel en consumptie van wilde dieren in open brief

WWF vraagt einde van handel en consumptie van wilde dieren in open brief

Themabeeld Foto: Shutterstock

Pak de grondoorzaken aan van de pandemie die onze samenleving vandaag overal ter wereld treft, namelijk de vernietiging van de natuur en handel en consumptie van wilde dieren. Die boodschap staat in een open brief van het WWF die ondertekend is door 39 experts naar aanleiding van Wereld Zoönose Dag.

Een zoönose is een infectieziekte die van dier op mens kan overgaan. Normaal zou deze dag onopgemerkt voorbij gaan, maar in 2020 niet, stellen de ondertekenaars. “De afgelopen maanden is de wereld door elkaar geschud door de COVID-19-pandemie, veroorzaakt door een virus met een vermeende zoönotische oorsprong in hoefijzervleermuizen”, klinkt het in de brief. “We hebben de frequentie en het aantal van dergelijke infectieziekten door de jaren heen dramatisch zien toenemen met steeds grotere bedreigingen voor onze gezondheid, economie en veiligheid als gevolg.”

178 miljoen hectare bos gekapt

In de brief halen de ondertekenaars twee oorzaken aan. De eerste is de handel in en de consumptie van wilde dieren. “Wereldwijd groeit de vraag naar wildvlees als eiwitbron of culinaire delicatesse”, luidt het. De tweede is de manier waarop we voedsel produceren en natuurlijke hulpbronnen consumeren. De ondertekenaars verwijzen naar de niet-duurzame houtkap, ontbossing en intensieve veehouderij.

“De oppervlakte land voor voedselproductie neemt snel toe om een groeiende bevolking te voeden (voornamelijk voor runderteelt, soja en palmolie). Zo is sinds 1990 178 miljoen hectare bos gekapt. Deze belangrijke drijfveren vergroten het contact aanzienlijk - en daarmee ook de ‘spill-over’-risico’s - tussen mensen, hun vee en wilde dieren, die mogelijk gevaarlijke pathogenen met zich meedragen. Een toenemende globalisering brengt deze risico’s tot in alle hoeken van de wereld. Zolang deze kernoorzaken niet voldoende worden aangepakt, blijft de volksgezondheid in gevaar”, luidt het nog in de brief.

België kan een rol spelen bij het beperken van gezondheidsrisico’s door zijn toenemende voetafdruk te verminderen en de illegale handel in en consumptie van wilde diersoorten aan te pakken, aldus de experten. “We moeten alle oorzaken voor de toename van zoönoses aanpakken door het nauwe verband tussen onze gezondheid en de natuur te erkennen”, besluiten ze.

De brief werd door 39 experten ondertekend, onder wie Prof. Dr. Steven Van Gucht van Sciensano.

Corrigeer

NIEUWS