Senaat zet eerste stap in erkenning rechten gehandicapten in de Grondwet

Senaat zet eerste stap in erkenning rechten gehandicapten in de Grondwet

Foto: Herman Ricour

De Senaat heeft vrijdag een voorstel tot herziening van de Grondwet goedgekeurd waardoor de rechten en vrijheden van personen met een handicap in de Grondwet gewaarborgd worden. Daarvoor wordt een artikel 22ter ingevoegd. De herziening kreeg unanieme steun bij een onthouding van N-VA en Vlaams Belang. De aanpassing van de Grondwet is pas een feit als ook de Kamer dit goedkeurt.

De verenigingen die de personen met een handicap vertegenwoordigen, dringen reeds lang aan op de verankering van de rechten van gehandicapten in de Grondwet. “Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen”, luidt het nieuwe artikel 22ter.

De grondwetsherziening komt er op initiatief van Bert Anciaux (SP.A), Sabine de Bethune (CD&V) en Philippe Courard (PS) en na een aantal hoorzittingen en adviezen van experten. Conform de VN-Conventie over de rechten van personen met een handicap werd gekozen voor ‘inclusie’ en niet voor ‘integratie’.

De erkenning van de rechten van personen met een handicap door de Grondwet is niet enkel symbolisch, maar heeft ook juridische gevolgen voor de overheid, merken de auteurs van het voorstel op. De autoriteiten moeten waken over de aanpassingen en de “positieve discriminatie” zodat personen met een handicap op eenzelfde manier gebruik kunnen maken van openbare diensten, aldus Philippe Courard, in een vorig leven nog staatssecretaris voor Personen met een Handicap.

De tekst verhuist nu naar de Kamer. Dat dit geen formaliteit is, blijkt uit het feit dat een gelijkaardig voorstel vanuit de Senaat tot tweemaal toe niet door de Kamer behandeld werd of kon worden voor het einde van de lopende legislatuur.

Corrigeer

MEER NIEUWS