Zaterdagschool Technica maakt meisjes warm voor techniek

Zaterdagschool Technica maakt meisjes warm voor techniek

Mimi Weyns toont wat de meisjes het voorbije schooljaar maakten tijdens de lessen van Technica Turnhout. Foto: WOAD

Turnhout -

Zonder corona zou Technica Turnhout, dat technieklessen aanbiedt aan meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar, reclame gemaakt hebben voor haar werking tijdens het einde van het schooljaar. Nu duurt het iets langer voor de 24 plaatsen opgevuld zijn.

Technica Turnhout is het kindje van vrijwilligster Mimi Weyns. Zij gaf lang het vak techniek in avondonderwijs aan volwassenen en begon in oktober 2004 met een lessenreeks om bij meisjes uit het lager ...