Negen op de tien Vlaamse gemeenten kenden afgelopen jaren bevolkingsgroei

Negen op de tien Vlaamse gemeenten kenden afgelopen jaren bevolkingsgroei

De bevolking groeide onder meer in Drogenbos sterk. Foto: ssj

Drogenbos / Vilvoorde / Machelen / Diegem / Veurne / Roeselare / De Pinte / Wetteren / Sint-Niklaas / Lier / Turnhout -

Op 1 januari 2020 telde het Vlaamse Gewest afgerond 6,63 miljoen inwoners. Dat zijn er 40.000 meer dan aan de start van 2019, wat overeenkomt met een aangroei van de wettelijke bevolking van +0,6%. Dat blijkt uit cijfers van statistiek Vlaanderen. Daaruit blijkt verder dat negen op de tien Vlaamse gemeenten een bevolkingsgroei kende tussen 2015 en 2020.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest telde begin 2020 1,22 miljoen inwoners. Uitgaande van de zogenaamde ‘Brusselnorm’ van de Vlaamse overheid, waarbij één derde van de inwoners van het hoofdstedelijke gewest wordt meegenomen als potentiële doelgroep van het Vlaamse beleid, telt de Vlaamse Gemeenschap dus 7 miljoen leden.

De meeste Vlaamse gemeenten kenden een bevolkingsgroei tussen 2015 en 2020. Slechts in 1 op de 10 gemeenten is er sprake van een krimp (in 28 op 300 gemeenten). Daartegenover staan 1 op de 10 gemeenten met een bevolkingsgroei van 5% of meer.

Sterke groeiers

Een aantal gemeenten rondom Brussel valt op door een relatief sterke bevolkingsgroei (5% of meer), met Drogenbos, Machelen en Vilvoorde als toppers. In West-Vlaanderen zijn Veurne en Roeselare sterke groeiers. In Oost-Vlaanderen zijn dat onder meer De Pinte, Wetteren en Sint-Niklaas. Voor de provincie Antwerpen onder meer Lier en Turnhout.

In de meeste Vlaamse centrumsteden lag de bevolkingsgroei tussen 2015 en 2020 hoger dan het Vlaamse gemiddelde (+2,9%). De sterkste groei deed zich voor in Turnhout, Sint-Niklaas en Roeselare (5% of meer). In Brugge, Genk, Oostende en Kortrijk ligt de procentuele aangroei onder het Vlaamse gemiddelde.

Corrigeer

NIEUWS