Huis in de Stad brengt hulde aan de grote solidariteit in deze crisis

De bewoners kregen animatie aangeboden van Lions Club Tienen© vdt

Tienen -

Dat mensen in tijden van crisis het hart op de juiste plaats dragen, mochten ze in Huis in de Stad de afgelopen maanden ondervinden. Zo boden leden van Lions Club Tienen warme ondersteuning aan de bewoners van deze voorziening voor mensen met een beperking.

Vanessa Dekeyzer