Petitie tegen vijf Windmolens op grens met ’s-Gravenvoeren

Petitie tegen vijf Windmolens op grens met ’s-Gravenvoeren

Themabeeld. Foto: Photo News

Voeren -

Het gemeentebestuur van Voeren brengt de inwoners op de hoogte van de aanvraag voor een omgevingsvergunning op Waals grondgebied. ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, vraagt een vergunning voor de bouw en exploitatie van vijf (5) windturbines met een maximale hoogte van 150m te Warsage gemeente Dalhem.

De vijf windturbines worden gebouwd op grondgebied van Warsage, aan weerszijden van de Rue de la Gare (verlengde van de Weersterweg), en dit tussen de grens met Voeren en de spoorweg.

“Als deze windturbines ...