“Steeds meer gemeenten organiseren prikkelarme kermisdagen”

“Steeds meer gemeenten organiseren prikkelarme kermisdagen”

Foto: ppg

Steeds meer gemeenten organiseren samen met de kermisuitbaters prikkelarme kermisdagen. Dat stelt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers in antwoord op een schriftelijke vraag van Maurits Vande Reyde (Open VLD). Somers heeft weet van een 20-tal steden en gemeenten waaronder Leuven, Gent en Hasselt die momenteel reeds een dergelijk initiatief nemen, maar deze lijst is niet exhaustief.

Tijdens zo’n prikkelarme kermisdag dempen de uitbaters het licht en geluid van hun attracties en zijn er ook minder lichtflitsen. Kermissen zijn normaliter sensorisch immers zeer zwaar voor personen met een lage tolerantie voor dit soort prikkels. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om mensen met een autismespectrumstoornis, epilepsie, hoogsensitiviteit en dergelijke.

Het Vlaams beleidsniveau voorziet op dit moment geen specifieke financiële stimuli voor prikkelarme kermissen, maar Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid, biedt wel ondersteuning en advies aan lokale besturen bij het organiseren van toegankelijke evenementen. In de leidraad die Inter ontwikkelde voor een ‘kwaliteitsvol lokaal toegankelijkheidsbeleid’ worden prikkelarme kermissen aangehaald als een goed praktijkvoorbeeld van lokale inzet op toegankelijke evenementen.

Somers wil lokale besturen via de driemaandelijkse digitale nieuwsbrief ‘lokaal gelijke kansenbeleid’ aanmoedigen om prikkelarme initiatieven te organiseren. “Ik zal lokale besturen ook uitnodigen hun initiatieven bekend te maken zodat we goede praktijken kunnen verzamelen en uitwisselen op het Vlaams lerend netwerk voor gelijkekansenambtenaren. Op basis hiervan zullen we samen met Inter bekijken hoe we dergelijke initiatieven meer kunnen ondersteunen en promoten”, aldus de minister.

Corrigeer

MEER NIEUWS