Wetenschappers UGent voorspelden origineel ‘Lam Gods’

Wetenschappers UGent voorspelden origineel ‘Lam Gods’
Gent -

Aan de hand van nieuwe beeldvormingsmethoden hebben Belgische en Amerikaanse wetenschappers wijzigingen aan het lam in het Lam Gods gedetailleerd in beeld gebracht. Op die manier voorspelden ze de gelaatstrekken van het originele lam dat verborgen zat onder de 16de-eeuwse overschildering en konden ze aantonen dat het lam in een vroegere versie een kleinere, meer natuurlijke lichaamsbouw had.

De wetenschappers, onder meer verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, gingen aan de slag met het centrale paneel van het wereldberoemde altaarstuk van de gebroeders Van Eyck uit 1432. Het focale punt van dat werk, het lam, onderging in de loop van de tijd heel wat veranderingen en werd in de 16de eeuw gedeeltelijk overschilderd.

Met twee nieuwe, niet-invasieve chemische beeldvormingsmethoden konden de onderzoekers die wijzigingen zeer gedetailleerd in kaart brengen. Dat leidde tot twee belangrijke resultaten: ten eerste de voorspelling van de gelaatstrekken van het originele lam dat verborgen zat onder de 16de-eeuws overschildering, ten tweede de visualisatie van een kleinere, vroegere versie van het lichaam van het lam met een meer natuurlijke lichaamsbouw.

Met hun onderzoek faciliteerden de wetenschappers de beslissing van de conservatoren om in 2019 het originele lam van Van Eyck weer vrij te leggen. Hun bevindingen werden nu gepubliceerd in een paper voor het vaktijdschrift Science Advances. (lees verder onder foto)

Wetenschappers UGent voorspelden origineel ‘Lam Gods’

Chemische beeldvormingstechnieken toonden een aantal aspecten van het originele lam, nog voor de 16de-eeuwse overschildering werd verwijderd. Zo waren de originele neusgaten kleiner, V-vormig en hoger gelegen dan de 16de-eeuwse snuit. De ogen zaten dan weer iets lager en keken recht naar voor, de originele lippen waren meer uitgesproken door donkere schetslijnen.

De nieuwe beeldvorming onthulde ook eerder onopgemerkte herzieningen van de grootte en de vorm van het lichaam van het lam: het originele lam heeft een meer natuurlijke vorm met een lichtjes doorhangende rug, een meer afgerond achterwerk en een kleinere staart. Aan het lichaam hebben de restauratoren echter niets veranderd, omdat de aanpassing werd gedaan vóór de 16de-eeuwse overschildering en dus mogelijk aangebracht werd door de oorspronkelijke kunstenaars.

Kunsthistorische vraagstukken

“De chemische beeldvormingstechnieken werden ook gebruikt om zekerder te zijn van de staat van conservering van de originele verf, en onderbouwden zo de beslissing om overschilderde verf te verwijderen”, zegt Koen Janssens (UAntwerpen). “Deze methoden zullen daarom centraal blijven staan in het toekomstig interdisciplinaire onderzoek van het Lam Gods tijdens de derde fase van de restauratie. We verwachten dat de combinatie met grondig optisch onderzoek door de restauratoren en inzichten uit verfdoorsnedes zullen bijdragen aan het oplossen van de nog resterende kunsthistorische vraagstukken rond het Lam Gods en talloze andere kunstwerken.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio