Senioren worden nieuwe bewoners van Montfortanenklooster

Senioren worden nieuwe  bewoners van Montfortanenklooster

Schepenen Karel Van Elshocht en Cindy Vanbaeden met Elisabeth De Clercq (midden) wiens ontwerp werd gekozen.

Kontich -

Het Montfortanenklooster in Kontich-Kazerne gaat in de toekomst ruimte bieden aan vijf sociale seniorenappartementen met collectieve leefruimte en keuken, alsook aan twee individuele sociale appartementen. De huidige wijkbibliotheek en buurthuis Den Alf worden mee in het project geïntegreerd.

In nauwe samenwerking met de Ideale Woning ging het lokaal bestuur op zoek naar een nieuwe, zinvolle invulling van het klooster. Daaraan werd een wedstrijd gekoppeld in het raam van de Meesterproef 2019 ...