Hoe overheid carrière bij Defensie aantrekkelijker wil maken: hogere weddes en vergoedingen

Hoe overheid carrière bij Defensie aantrekkelijker wil maken: hogere weddes en vergoedingen

Themabeeld Foto: Yves Herman

Een verhoging van de weddes bij het reservekader, het afstemmen van de maaltijdvergoedingen tijdens tijdelijke missies en het compensatiesystemen voor militairen in vaste dienst in het buitenland op die van de FOD Buitenlandse zaken en de toelage voor militairen die Engels kennen. Dat zijn enkele maatregelen waarmee de MR-ministers Philippe Goffin (Defensie) en David Clarinval (Openbare Diensten) om een loopbaan bij Defensie aantrekkelijker te maken.

Defensie wordt geconfronteerd met drie uitdagingen op personeelsgebied: de massale pensionering van meer dan een derde van het personeel tegen 2025, de gevolgen van te weinig aanwervingen in het verleden en de toename van het aantal vertrekkende werknemers in de loop van hun carrière.

Daarom nemen de ministers een aantal maatregelen in het laatste kwartaal van dit jaar. Die moeten Defensie aantrekkelijker maken voor jonge mensen en het aantal vroegtijdige vertrekken verminderen. De vier maatregelen zijn volgens Goffin en Clarinval een eerste stap in het investeren in het menselijk kapitaal van Defensie. Concreet gaat het om een verhoging van de weddes van de leden van het reservekader, een afstemming van de vergoedingen voor maaltijden en onkosten tijdens tijdelijke missies in het buitenland op diegene die gelden voor het personeel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, een afstemming van het compensatiesysteem voor militairen in vaste dienst in het buitenland op de soortgelijke compensatieregeling voor het personeel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, en de toekenning van een toelage voor militairen met een beheersing van de Engelse taal, aangezien kennis van die taal intrinsiek verbonden is met de opleiding van het personeel en met het gebruik van de taal in een operationele context.

Corrigeer

NIEUWS