Natuurpunt ziet hoogbouw van maritiem centrum naast Hobokense Polder niet zitten

Natuurpunt ziet hoogbouw van maritiem centrum naast Hobokense Polder niet zitten

Archiefbeeld Foto: WAS

Hoboken -

Natuurpunt luidt de alarmbel over de bouw van een nieuw maritiem centrum op de voormalige BP-site ten zuiden van Antwerpen. De natuurorganisatie vreest dat de geplande hoogbouw een verstorend effect zal hebben op het aanpalende waardevolle natuurgebied Hobokense Polder en dat de recreatiedruk op het gebied te groot zal worden. Natuurpunt legt daarom een alternatief plan op tafel.

De voorbereidingen voor de bouw van het maritiem centrum van rederij CMB startten in mei en het complex zou in 2023 klaar zijn. CMB wil er een “doe-campus” van maken met plaats voor de kernactiviteiten van de grotere maritieme spelers, co-working en co-creatie, labo’s, ateliers, uitgebreide R&D-faciliteiten, onderwijsvoorzieningen en de nodige ondersteunende diensten. Zowel overheidspartijen als privé-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen zouden er een plek vinden.

“Nu blijkt dat de gebouwen niet minder dan 50 meter hoog worden en dat het de bedoeling is op termijn tot 3.000 mensen per dag op hun site te ontvangen”, zegt Luk Smets van Natuurpunt Hobokense Polder. “De huidige bouwplannen leggen een enorme hypotheek op de inspanningen om in nog betere natuur te voorzien, zowel voor dieren, planten als voor passieve recreanten. Maar ook op de reeds aanwezige natuur én natuurbeleving van de vele wandelaars hebben deze plannen een onaanvaardbare negatieve invloed.”

Natuurpunt wil nu een “constructieve, échte dialoog” aangaan met CMB over wijzigingen aan de plannen. De natuurorganisatie vraagt gebouwen die “zich maximaal inpassen in het natuurgebied” qua omvang, hoogte en natuurfuncties aan de buitenzijde. Natuurpunt heeft ook zelf al enkele voorstellen klaar, met onder meer een bijkomend rietmoeras, een wandelpad tussen de Hobokense Polder en de groene corridor van duurzaam bedrijventerrein Blue Gate en een vogelkijkwand met een uitzichttoren “op mensenmaat”.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio