Olievervuiling in Klijpebeek houdt aan, vervuiler nog niet gevonden

Olievervuiling in Klijpebeek houdt aan, vervuiler nog niet gevonden

Er werden nieuwe dammen aangelegd want de oude raakten verzadigd. Foto: fdv

Ronse -

Het blijft onduidelijk vanwaar de olielozing in de Klijpebeek in het westelijk stadsdeel van Ronse afkomstig is. De milieupolitie van Ronse kent nog geen oorzaak van de milieuverontreiniging.

Inmiddels blijft de penetrante geurhinder, die al sinds vrijdagavond de omgeving van de Klijpestraat overheerst, aanhouden. De brandweer heeft nieuwe absorberende dammen aangelegd om de olieverontreiniging ...