Vierde editie Paella Take Away komt er aan

Vierde editie Paella Take Away komt er aan

De medewerkers die de Paella Take Away telkens mogelijk maken, zijn een groep enthousiaste vrienden. hdd.

Sint-Genesius-Rode -

Voor de organisatoren van de Paella Take Away in Sint-Genesius-Rode was het wel uitkijken of zij in deze corona tijden toelating zouden krijgen om hun 4de editie dit jaar te laten plaatsvinden. Om niet voor onaangename verrassingen komen te staan werd het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode een heel draaiboek bezorgd hoe men de editie 2020 veilig kon laten verlopen.

En dit viel blijkbaar in goede aarde bij het gemeentebestuur: de vierde editie Paella Take Away, gepland voor 29 augustus mocht doorgaan mits stipt de voorgestelde maatregelen worden opgevolgd. Het zenuwcentrum ...