Dodental corona schiet plots weer omhoog: 20 overlijdens op twee dagen. Welke groep is het hardst getroffen?

 ©  Photo News

Op twee dagen tijd heeft het coronavirus in ons land plots 20 doden geëist. Dat aantal ligt torenhoog boven de gemiddeldes van de afgelopen weken. “Waarschijnlijk heeft de afgelopen dagen ook de hitte een rol gespeeld”, laat Sciensano weten.

Tom Le Bacq en Guy Stevens

Een verrassend en verontrustend cijfer is het: op maandag 10 augustus zijn plots 9 nieuwe overlijdens bijgeteld in de coronacrisis. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Sciensano. Voor dinsdag gaat het zelfs om 11 doden. We moeten al terug naar de maand juni om nog zoveel overlijdens op dagbasis te zien.

Hoe komt dat? “Het klopt inderdaad dat we een stijging zien voor die dagen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “De precieze oorzaken voor al die overlijdens weten we niet altijd, maar waarschijnlijk heeft de afgelopen dagen ook de hitte een rol gespeeld.”

 ©  Photo News

Opvallend: 15 van de 20 overledenen waren rusthuisbewoners: vier van hen overleden in het woon-zorgcentrum zelf, elf in het ziekenhuis.

Gevoelig en kwetsbaar

“De combinatie van een infectie met de hitte en de verhoogde ozonconcentraties de laatste dagen kunnen de oorzaak zijn bij die gevoelige en kwetsbare populatie”, meent Van Gucht.

De hitte speelt dus een rol, maar het gaat wel degelijk om rusthuisbewoners die besmet waren met het virus. Betekent dat dat het virus stilaan weer binnen de muren van de woon-zorgcentra verspreid raakt? “We hebben geen aanwijzingen dat er op dit moment grote uitbraken zijn binnen de woon-zorgcentra”, zegt Van Gucht.

Belangrijk signaal

Biostatistiscus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) vindt dat we op onze hoede moeten zijn. “Mensen zeggen dat die hospitalisaties niet mee stijgen en we ons dus geen zorgen moeten maken, maar we zien die wel stijgen, hoor. Er liggen vandaag drie keer zoveel mensen op intensieve zorg als midden juni het geval was. Dat is een belangrijk signaal. We zitten inderdaad niet aan het hoogste aantal waar we aan gezeten hebben tijdens de eerste golf, maar we mogen dat niet op zijn beloop laten. Dan gaat het blijven stijgen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer over Coronavirus

Video

Keuze van de redactie