Verlof om voor een zieke te zorgen: wanneer heb je recht op ‘mantelzorgverlof’ en hoeveel geld krijg je ervoor?

Verlof om voor een zieke te zorgen: wanneer heb je recht op ‘mantelzorgverlof’ en hoeveel geld krijg je ervoor?

Het was voorzien voor oktober vorig jaar, maar het is er dan toch: sinds 1 september kan wie regelmatig hulp verleent aan (chronisch) zieke of hulpbehoevende personen het statuut van mantelzorger krijgen en daar ook mantelzorgverlof voor opnemen. Wanneer heb je recht op het verlof en de uitkering, en hoeveel geld krijg je ervoor?

Wat is mantelzorg?

Naar schatting zijn er in ons land 800.000 mantelzorgers actief. De zorg die ze verlenen kent vele vormen. Het gaat om mensen die zorgtaken opnemen voor zieke of hulpbehoevende familieleden ...

Slimmer Leven - Werk & Leren