Villa op de Molse boulevard mag gesloopt worden, ondanks bezwaren van buurtbewoners

Villa op de Molse boulevard mag gesloopt worden, ondanks bezwaren van buurtbewoners

Hoewel buren bezwaar aantekenden tegen de sloop van deze villa, geeft het provinciebestuur toch toestemming om het af te breken. Foto: BERT DE DEKEN

Mol -

De bezwaren die een groep bewoners van de Molse boulevard – Adolf Reydamslaan en Jakob Smitslaan – bij het Antwerps provinciebestuur hadden ingediend tegen de sloop van een villa in hun laan zijn verworpen. Een projectontwikkelaar heeft nu vrij spel om een – eveneens gecontesteerd – appartementsgebouw op te richten. “We kunnen nog hoogstens een andere steen eisen voor de nieuwbouw”, zo reageert een ontgoochelde Jeroen De Muynck, een van de actievoerders. “Verder verzet tegen het project heeft nog weinig zin.”

Een vijftigtal buurtbewoners rond de ‘Boulevard’ waren sterk gekant tegen bouw van het nieuwe appartementsgebouw. Volgens hen moest hiervoor een zoveelste karakteristieke woning gesloopt worden waardoor ...