Minister Weyts betreurt beslissing

Universiteiten van Antwerpen, Gent en Hasselt starten in code oranje

Universiteiten van Antwerpen, Gent en Hasselt starten in code oranje

Foto: Jan Van der Perre

/ Gent / Antwerpen / Hasselt / Brussel / Leuven -

De universiteiten van Antwerpen, Gent en Hasselt starten het academiejaar volgende week in code oranje. Dat heeft vooral gevolgen voor de bezetting in de aula’s, zo blijkt uit persberichten van de uniefs. Ook De VUB schakelt na de eerste studieweek over op code oranje, de KUL start op nagenoeg alle campussen in code geel.

UAntwerpen

“We willen het aantal studenten op onze campussen tijdelijk maar drastisch beperken, in de hoop zo snel mogelijk te kunnen schakelen naar code geel”, zegt Herman Van Goethem, de rector van UAntwerpen. De capaciteit van de aula’s wordt beperkt tot een vijfde. De practica kunnen normaal doorgaan, met voldoende onderlinge afstand en mondmaskers.

Met de overschakeling naar code oranje wil de universiteit de circulatie van studenten in Antwerpen substantieel verminderen. Aan de UAntwerpen studeren zo’n 22.000 studenten, in totaal telt de stad 50.000 studenten hoger onderwijs. “Onze beslissing kan ertoe bijdragen dat het virus zich minder verspreidt en dat het secundair onderwijs niet verder moet inbinden”, zegt Van Goethem. “De impact van code oranje is immers groter voor het secundair dan voor het hoger onderwijs.”

UGent

Aan de UGent gelden gelijkaardige beperkingen. Labo-oefeningen en practica gaan gewoon door, met mondmaskers. De bezetting in auditoria en leszalen wordt verlaagd naar een vijfde, en ook voor lessen in groepen tot 50 mensen gelden beperkingen.

De UGent is er zich van bewust dat de overschakeling naar oranje, een paar dagen voor de start van het academiejaar, geen evidente boodschap is. “Heel wat studenten ontvingen reeds hun lesrooster. De kans is zeer reëel dat dit eerstdaags zal moeten worden aangepast. Studenten houden daarom best de communicatie van hun opleiding en vakken in de gaten”, laat de universiteit weten.

De code oranje zal in Gent minstens vier weken gelden. In Antwerpen is er nog geen timing vastgelegd, luidt het daar. “Zo lang de coronacijfers blijven stijgen, zal er van een terugschakeling naar code geel geen sprake zijn”, zegt een woordvoerder.

Erasmushogeschool Brussel start in code oranje

Ook de Erasmushogeschool Brussel start het nieuwe academiejaar met maximaal afstandsonderwijs, om zo extra ruimte vrij te maken op de campus om praktijkvakken te organiseren en eerstejaars te verwelkomen. “Praktijklessen zijn essentieel voor een hogeschoolopleiding, we zetten dan ook alles op alles om onze studenten in kleine groepen en in alle veiligheid te ontvangen op de campus”, aldus algemeen directeur Ann Brusseel.

Dat besliste de hogeschool reeds midden augustus nadat de besmettingscijfers in het Brussels Gewest op korte termijn sterk stegen.

VUB

De Vrije Universiteit Brussel gaat wel van start in code geel. Al zal dat maar een week duren, want nadien volgt de omschakeling naar code oranje. “Dat is essentieel voor ons pedagogisch project, zeker voor nieuwe studenten”, meldt rector Caroline Pauwels.

De onthaalmomenten die gepland staan op de VUB gaan door zoals dat normaal het geval was. Zo kunnen de studenten, decanen, docenten en het ondersteunend personeel elkaar alvast een eerste keer ontmoeten. Na de eerste lesweek maakt de VUB evenwel de omschakeling naar code oranje. Vanaf 28 september wordt er dan overgeschakeld naar een maximale bezetting van 20 procent in de auditoria. De VUB gaat samen met de studentenraad en de studentenkringen overleg plegen om samen een concreet actieplan op te stellen dat coronaveilig is en maatregelen bevat die breed gedragen worden.

KUL

Alle campussen van de KU Leuven, behalve campus Diepenbeek, starten het academiejaar komende maandag in code geel. De universiteit volgt de situatie voor haar 13 campussen op de voet. “Wanneer het nodig zou blijken, kunnen we dan snel schakelen”, zegt rector Luc Sels.

Minister Weyts betreurt dat universiteiten eenzijdig beslissingen nemen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) betreurt de beslissing van de universiteiten, vooral dan voor de eerstejaars die hun eerste stappen in het hoger onderwijs zetten. “Ik reken er op dat deze universiteiten al het mogelijke doen om die eerstejaars maximaal contactonderwijs aan te bieden. Dit zijn jonge mensen die recht van de middelbare school terechtkomen in een voor hen totaal nieuwe wereld. Het is cruciaal dat zij goed worden opgevangen.”

Hij betreurt dat de universiteiten eenzijdige beslissingen nemen, “net nadat we zo goed hebben samengewerkt met het hele onderwijsveld.” Hij vreest ook voor de gevolgen op lokaal niveau, waar burgemeesters nu in de verleiding kunnen komen om ook in te grijpen “omdat ze minstens even straf zullen willen zijn als deze rectoren”.

De minister herinnert eraan dat het hoger onderwijs eigen kleurcodes heeft met eigen maatregelen. Die zijn strenger dan de maatregelen in het leerplichtonderwijs. “In het lager onderwijs en het secundair onderwijs blijft men voorlopig in code geel. Dankzij een fijnmazige aanpak is het mogelijk om lokaal te kunnen schakelen naar een andere kleurcode, maar dan altijd op basis van de lokale situatie. Je moet leerlingen van een dorpsschool niet straffen omdat er in grote stad ver weg een uitbraak is”, besluit Weyts.

Corrigeer

NIEUWS