School gestript zonder vergunning: alleen buitenmuren staan nog recht

Het gebouw nu. Foto: erik vandewalle

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet -

De vroegere Bosschool, waar nu vzw Het Gezin onderdak vindt, is helemaal gestript. Alleen de buitenmuren staan noch recht. Maar op het kabinet van Antwerps schepen Annick De Ridder (N-VA) is geen vergunning aangevraagd. Ook het district weet van niets.

Het oude schoolgebouw in de Steenovenstraat staat er helemaal uitgekleed bij. Er is de jongste tijd hard gewerkt, want alleen de buitenmuren staan nog recht. Binnen zijn alle muren verwijderd en de voormalige ...