Officiële reacties op het nieuwe regeerakkoord

“Vlaamse kiezer genegeerd” en “omkoperij voor postjes”: oppositiepartijen misnoegd over regeerakkoord

“Vlaamse kiezer genegeerd” en “omkoperij voor postjes”: oppositiepartijen misnoegd over regeerakkoord

Foto: Joris Herregods

De verschillende partijvoorzitters reageren woensdag op het akkoord dat de zeven partijen overeen zijn gekomen. Terwijl de Vivaldi-partijen spreken over een “evenwichtig akkoord”, klinkt bij de oppositie het tegenovergestelde: “De Vlaamse kiezer is genegeerd.”
Ook ondernemingsorganisaties stellen zich vragen.

N-VA:

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever is kritisch voor het akkoord. “Als ik het vergelijk met de paars-gele deal die ik met meneer Magnette probeerde te maken, dan valt het vooral op dat er niets inzit voor mensen die werken, sparen en ondernemen. Helemaal niets”, zegt hij bij VTM Nieuws. “Een lastenverlaging zit er niet in, wel al die rood-groene facturen die moeten betaald worden. En het is heel onduidelijk hoe men dat gaat doen. Men kondigt een aantal belastingen aan en dan zegt men: bij elke begroting zullen we dan wel kijken waar we het geld gaan vinden. Het laat zich raden dat dat natuurlijk altijd in inkomsten zal zijn of in schulden.”

Wat De Wever ook opvalt, is de sluiting van de kerncentrales. “Dat wilden wij absoluut niet doen. En ik vind dat een dramatische visie op de toekomst”, zegt De Wever.

“Vlaamse kiezer genegeerd” en “omkoperij voor postjes”: oppositiepartijen misnoegd over regeerakkoord
Foto: Kris Van Exel

N-VA als gemeenschappelijke vijand is het bindmiddel van de Vivaldi-coalitie, maar dat zal niet volstaan wanneer het “grijze” federale regeerakkoord concreet moet gemaakt worden. Zo luidt de eerste analyse van N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover. Hij voorspelt “nog heel wat gebakkelei”.

Wat De Roover vooral opvalt is “de grote grijsheid” van het federale regeerakkoord. “Dat is niet meer dan logisch, want het geeft de spreidstand weer die men moest aannemen om zeven partijen te overkoepelen”, analyseert de N-VA-Kamerfractieleider het programma van de zeven Vivaldi-partijen.

LEES OOK. Wat weten we al over het nieuwe regeerakkoord van de regering-De Croo?

De Roover verwacht dan ook dat er “nog heel wat gebakkeleid zal worden” in de regering. “De cohesie heet N-VA. Die samenhorigheid zal nog even duren, maar wanneer de zaken concreet moeten gemaakt worden, zal die gemeenschappelijke vijand niet langer volstaan.”

Het regeerprogramma en de aanslepende regeringsvorming tonen volgens de Roover nogmaals “het fundamentele probleem van de Belgische structuur” aan. Die kan nooit een vertaling zijn van de dominante politieke stroming in het noorden van het land, aldus de N-VA’er.

PVDA:

“De liberalen drukken hun stempel: er komt geen miljonairstaks, de pensioenleeftijd blijft op 67 jaar, ondanks alle beloftes, en de lonen blijven geblokkeerd”, stelt PVDA-voorzitter Peter Mertens in een mededeling. “Daarvoor hebben mensen op 26 mei niet gestemd.”

PVDA blijft als enige linkse fractie over in de oppositie. De partij ziet in het akkoord een voortzetting van de vorige regering. “De progressieve partijen hadden nochtans beloofd om een vermogensbelasting in te voeren en de pensioenleeftijd te verlagen naar 65 jaar. Nog voor de Vivaldi-ministers de eed hebben afgelegd, zijn die verkiezingsbeloftes al gebroken.”

“Vlaamse kiezer genegeerd” en “omkoperij voor postjes”: oppositiepartijen misnoegd over regeerakkoord
Foto: Joris Herregods

Voor PVDA is het onaanvaardbaar dat er geen ‘miljonairstaks’ komt. De partij vindt het wel goed dat het minimumpensioen van 1.500 euro het akkoord heeft gehaald. “Het resultaat van vier jaar volgehouden campagne”, zegt Mertens. “Maar de strijd is nog niet gestreden. Er blijven grote vragen over het precieze bedrag, over de timing en de financiering. Bovendien komen twee op de drie mensen niet in aanmerking omdat ze geen 45 jaar loopbaan kunnen voorleggen. Wij willen 1.500 euro netto, nu en voor iedereen.”

Vlaams Belang:

“De Vlaamse tradi-partijen hebben zich zoals te verwachten laten omkopen voor postjes.” Dat zegt Vlaams Belang in een eerste reactie op het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen.

“Dit is een volledige negatie van de Vlaamse kiezer”, vindt voorzitter Tom Van Grieken. “In deze regering zonder Vlaamse meerderheid mag Wallonië bepalen en Vlaanderen betalen.”

Volgens de partij circuleert er een lijst met 21 ministers en staatssecretarissen. Het is de vier betrokken Vlaamse partijen dan ook enkel om de postjes te doen, vindt Vlaams Belang.

“Dit is een complete negatie van het signaal van de Vlaamse kiezer”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “Vlaanderen staat in voor 80 procent van de export. Vlaanderen - met haar hoofdstad Brussel - betaalt 70 procent van de belastingen, maar ziet nog geen 50 procent van haar kiezers vertegenwoordigd. Vlaanderen betaalt, Wallonië bepaalt. We gaan het verzet tegen deze farce leiden, we nemen de rol van oppositieleider vastberaden op. Dat gaan we niet slikken!”

Open VLD is voor Vlaams Belang het voornaamste doelwit, omdat de partij eerder had verklaard het premierschap niet te zullen opeisen omwille van het tegenvallende verkiezingsresultaat.

“Vlaamse kiezer genegeerd” en “omkoperij voor postjes”: oppositiepartijen misnoegd over regeerakkoord
Foto: BELGA

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO):

“Net geen 500 dagen na de verkiezingen slaagt men er eindelijk in om een nieuwe federale regering te vormen. Beter laat dan nooit, want de economische situatie kan eigenlijk niet urgenter zijn”, zegt het VBO. “De zware uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, kunnen immers alleen maar aangepakt worden door een volwaardige regering die sterk inzet op een doordacht relancebeleid. De hamvraag is nu of de competitiviteit van onze bedrijven gewaarborgd zal blijven?”

Het VBO benadrukt dat dit jaar door de coronacrisis het reëel bruto binnenlands product (bbp) in België met maar liefst 8 procent zou krimpen, dat een op de zes gezonde bedrijven met het faillissement flirt en dat het komende jaar zowat 180.000 werknemers hun job dreigen te verliezen.

“Op basis van wat nu reeds bekend is uit het akkoord, is het VBO dan ook tevreden dat de nieuwe regering de eerste twee jaar volop wil inzetten op het economische herstel”, klinkt het. “Ook is het positief dat de nieuwe ploeg zou inzetten op hervormingen van de arbeidsmarkt om de werkzaamheidsgraad te verbeteren.” Voorts verwelkomt het VBO de bijzondere aandacht voor het budgettair kader dat ervoor moet zorgen dat op termijn de openbare schuld niet onhoudbaar hoog wordt.

Maar om meer mensen aan de slag te krijgen en de productiviteitsgroei van de economie op te krikken, zijn volgens de werkgeversorganisatie competitieve bedrijven cruciaal. “Het VBO is daarom uitermate bezorgd dat de loonnormwet van 96 die de concurrentiekracht ten opzichte van onze buurlanden verzekert, mogelijk uitgehold zal worden via in de ministerraad overlegde omzendbrieven. Bovendien heeft de regering de beslissing over het al of niet langer openhouden van enkele kernreactoren opnieuw uitgesteld. Dat uitstel verhoogt het risico op bevoorradingsproblemen en een stijgende factuur voor de bedrijven ten koste van hun competitiviteit.”

Wat betreft een grote fiscale hervorming, waarschuwt het VBO ook dat België zich reeds in de kopgroep bevindt van landen met de hoogste belastingen en overheidsbeslag.

Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA):

Voka is opgelucht dat er eindelijk een federale regering is, maar stelt zich vragen bij de ambitie van haar regeerprogramma. “De Vlaamse ondernemingen vroegen een sterke regering met een stevig relancebeleid en grondige hervormingen voor de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en staatsstructuur. Want naast de coronacrisis blijft de nood aan oplossingen voor het klimaat en de vergrijzing, worden we geconfronteerd met de Brexit en moeten we onze overheidsuitgaven beheersen. “Maar in plaats van grondige hervormingen zien we vooral recurrente uitgaven die de facturen voor de toekomst verzwaren. De transformaties die we met Voka vooropstelden in ons ‘Plan Samen Groeien’ vinden we te weinig terug.” Daarbij haalt Voka bijvoorbeeld hervormingen om de arbeidsmarkt meer flexibel te maken aan, net als een hervorming van de zorg en investeren in een “digitale, duurzame en gezonde economie”. Die elementen bespeurt Voka te weinig.

Voka is tevreden met het perspectief van een nieuwe staatshervorming, maar waarschuwt dat die geen dode letter mag blijven. Een staatshervorming is nodig zodat de deelstaten de hefbomen in handen krijgen om eigen beleid te voeren, bijvoorbeeld rond de arbeidsmarkt. De ondernemeringsorganisatie steekt ook de hand uit naar toekomstig premier Alexander De Croo en zijn regering om samen te werken “om een echt relance- en transformatiebeleid op gang te brengen”, niet alleen voor het sociale en ecologische, “maar ook voor het economische”.

“Vlaamse kiezer genegeerd” en “omkoperij voor postjes”: oppositiepartijen misnoegd over regeerakkoord
Foto: BELGA

Unizo:

Het federaal regeerakkoord komt tegemoet aan de drie grootste verwachtingen van de leden van Unizo: kunnen ondernemen tijdens corona, geen extra fiscale lasten en minder rompslomp, én een historische aanpassing van het zelfstandigenpensioen. Dat meldt Danny Van Assche, de topman van de ondernemersorganisatie, woensdag. Op begrotingsvlak wordt dit regeerakkoord volgens Unizo wel een uitdaging. “Wie het feest betaalt, lijkt minder duidelijk. Het is daarom goed dat er alvast een jaarlijkse besparingsronde wordt voorzien, al is het daar nog uitkijken naar meer concrete details.”

“Ronduit historisch” is volgens Unizo de afschaffing van het zogenaamde ‘correctiecoëfficient’ bij de berekening van het zelfstandigenpensioen. Daardoor zullen zelfstandigen in de toekomst exact evenveel pensioenrechten opbouwen als werknemers met een gelijk inkomen. “Hier hebben we jarenlang voor geijverd”, aldus Van Assche.

Ook het engagement van deze regering om concreet werk te maken van goedkopere exportdocumenten, meer overheidsopdrachten voor kmo’s, kortere wettelijke betalingstermijnen en een gelijk internationaal speelveld voor e-commerce sluiten aan bij de ondernemersprioriteiten van Unizo.

NSZ:

Ondernemersorganisatie NSZ heeft “gemengde gevoelens” bij het regeerakkoord. Positief is de aanpassing van het zelfstandigenpensioen en de verlenging van de vrijstelling van de werkgeversbijdrage voor de eerste werknemer, maar Vivaldi speelt ook enkele “valse noten”, zegt voorzitster Christine Mattheeuws.

NSZ valt bijvoorbeeld over het luik elektronisch betalen in het regeerakkoord. De nieuwe regering wil tegen het einde van de legislatuur het aantal betalingen met cash geld drastisch terugbrengen, zonder cash volledig af te schaffen. De consument moet steeds de mogelijkheid krijgen om cashloos te betalen, staat er ook.

NSZ vindt zo’n verplichting geen goede zaak. “Er moet eerst werk worden gemaakt van een transparante en lage tarifering”.

Verder merkt de organisatie nog op dat rond de optrekking van het vaderschapsverlof naar 20 dagen nog concreet zal moeten bekeken worden hoe de kleine werkgevers dit moeten opvangen.

Corrigeer

MEER NIEUWS