Werken gestart om “Sahara van De Panne” te redden

Themabeeld 

Themabeeld ©  Westtoer

Zondag zijn de eerste kraanwerken gestart die de duinen in het Westhoekreservaat ‘Sahara van De Panne’ moeten herstellen. Het is de bedoeling dat de dichtgegroeide duinen hersteld worden zodat er opnieuw zand kan stuiven. Dat moet diverse typische dier- en plantensoorten terugbrengen in het gebied. De werken in de Sahara maken deel uit van het Vlaams en Frans Interreg-project ‘Vedette’.

Bron: BELGA

Minister van Omgeving Zuhal Demir voerde zondag zelf de eerste kraanwerken uit om zeven hectare stuifduin te herstellen.

Het duinenreservaat is het grootste en oudste natuurreservaat aan de kust. Tijdens de werken worden begroeiingen en humuslagen verwijderd. Zo kan het zand in de duin weer stuiven en kan er opnieuw een gevarieerd landschap komen. Door het stilvallen van de verstuiving in de duin was het leefgebied van verschillende dier- en plantensoorten verdwenen. “Stuifduinen vormen een specifiek Europees habitattype waar tal van gespecialiseerde planten, paddenstoelen en dieren leven. Door de verstuiving ontstaan ook vochtige duinpannen, die op hun beurt een geschikte habitat zijn voor onder meer zeldzame orchideeën en de rugstreeppad”, legt Reinhardt Strubbe van Natuur en Bos uit.

Vlaams en Frans Interreg-project

De werken in de Sahara maken deel uit van het Vlaams en Frans Interreg-project ‘Vedette’ dat de duinengordel tussen Duinkerke en Westende moet beschermen. Via de tentoonstelling ‘Red de Sahara van De Panne’ wordt meer informatie gegeven over de biodiversiteit en de historiek van de stuifduin. De tentoonstelling kan nog tot eind 2020 gratis bezocht worden in het bezoekerscentrum ‘duinpanne’.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie