CEO van Bpost: “Volste vertrouwen in een goede afloop”

CEO van Bpost: “Volste vertrouwen in een goede afloop”

Foto: belga

De CEO van Bpost heeft het “volste vertrouwen” in een goede afloop. Dat verklaarde postbaas Jean-Paul Van Avermaet dinsdag in de Kamer, naar aanleidingen van twee lopende onderzoeken rond kartelvorming in de bewakingssector. De CEO was voor zijn overstap naar de posterijen actief bij beveiligingsfirma G4S.

Van Avermaet wordt genoemd in een onderzoek rond kartelvorming in de bewakingssector. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoeken of grote beveiligingsfirma’s G4S, Securitas en Seris - die meedongen naar of mee instaan voor de bewaking van instellingen zoals de Amerikaanse ambassade in Brussel en Shape, het centrale commandocentrum van de Navo in Bergen - geheime prijsafspraken maakten.

Van Avermaet lichtte in de Kamercommissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen een en ander toe. Hij gaf de volksvertegenwoordigers eerst een eerste inzage in de toekomststrategie 2026. De raad van bestuur keurde die medio september goed, de visie moeten tegen eind dit jaar afgewerkt zijn. Tot onvrede van verschillende Kamerleden sneed de postbaas daarbij initieel de onderzoeken in de bewakingssector niet aan.

Na de vragenronde, ging hij wel in op de kwestie. “Ik geloof in de mogelijkheid om dit bedrijf verder te kunnen leiden, zoals ik gedaan heb tijdens de Covid-periode en de voorbije maanden”, vatte Jean-Paul Van Avermaet aan.

In zoverre hij geen afbreuk doet aan het geheim van het onderzoek, wilde hij ingaan op de berichtgeving in de pers. Hij bevestigde dat er bij de BMA effectief een onderzoek loopt naar bedrijven in de veiligheidssector. De eerste informatie daarover kreeg hij op 8 april, toen hij een verzoek om inlichtingen kreeg vanuit de BMA. “Ik heb dat verzoek onmiddellijk gemeld aan bevoegde personen zowel bij Bpost als G4S”, aldus Van Avermaet. Ook andere stappen melde hij aan bevoegde personen, klonk het.

Later nam hij een advocaat in de arm. Via de raadsman werd Van Avermaet op de hoogte gebracht van een onderzoek in de VS. Zodra hij die Amerikaanse informatie mocht delen, deed hij dit ook, aldus de postbaas.

“Ik heb alvast het volste vertrouwen in een goede afloop”, zei Van Avermaet finaal over de hele kwestie. Hij gaf daarbij ook aan dat hij voor het uitoefenen van zijn functie in staat is om naar het buitenland te reizen en ook bereid is dit te doen - en in zoverre dit mogelijk is omwille van het coronavirus en bijhorende reisbelemmeringen. Er was in de pers sprake van dat hij mogelijk niet naar de VS kan reizen, omdat hij riskeert opgepakt te worden door de FBI voor verhoor.

Corrigeer

MEER NIEUWS