Gezin Bart De Pauw eist schadevergoeding van VRT: “Aan de deur gezet op basis van 2 meldingen over beweringen van meer dan 10 jaar oud”

Bart De Pauw, zijn echtgenote Ines en hun kinderen stellen vrijdag de VRT formeel in gebreke. Dat melden ze in een persbericht. Volgens hen heeft de CEO van de openbare zender gelogen toen ze op 10 november 2017 de tv-maker op staande voet ontsloegen na het sturen van “honderden pornografische berichten”. Volgens De Tijd eisen ze nu 10 miljoen euro.

Volgens het gezin De Pauw is uit het strafdossier gebleken dat de VRT de samenwerking heeft stopgezet “zonder enig bewijs”. Gezien het onderzoek is afgerond en de VRT geen partij is in de strafzaak, heeft het gezin De Pauw beslist om niet langer te wachten om de VRT in gebreke te stellen.

“Op het ogenblik waarop de VRT na 30 jaar de samenwerking met Bart per direct en integraal beëindigde, was er geen enkel objectief en concreet bewijs voorhanden van de honderden pornografische berichten of van de stalking waar de toenmalig gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts het in de media uitgebreid over had”, aldus Ines De Vos, echtgenote van De Pauw.

LEES OOK. Bart De Pauw kreeg de kans om aan proces te ontsnappen, hij weigerde (+)

De aanklachten tegen De Pauw, die beschuldigd wordt van stalking en elektronische overlast, zouden gebaseerd zijn op “twee twijfelachtige meldingen over beweringen van meer dan 10 jaar eerder”, klinkt het nog.

Karaktermoord

“Het bestaan van die meldingen op zich was voor voormalig CEO van de VRT Paul Lembrechts blijkbaar voldoende om Bart De Pauw onmiddellijk te ontslaan, zonder dat hij gehoord werd én zonder dat hij de kans kreeg de inhoud van de beschuldigingen te verifiëren”, stelt het persbericht.

Volgens De Vos werden er zelfs actief ‘slachtoffers’ geronseld, “waarbij anonimiteit werd gegarandeerd en de inhoud van de klacht niet werd bekeken, laat staan op een zorgvuldige en wettelijke manier onderzocht”.

Concreet stellen Bart De Pauw en zijn gezin de VRT in gebreke “om alle geleden en toekomstige schade te vergoeden”. Ze wachten daarvoor niet op de uitspraak van de strafzaak, die volgend jaar ten vroegste zal plaatsvinden, omdat de VRT geen partij is in dat proces. “We kunnen niet anders concluderen uit het gedrag en de uitspraken van de toenmalig gedelegeerd bestuurder dan dat hij zeer bewust een karaktermoord heeft gepleegd op Bart De Pauw, om de onbegrijpelijke en onrechtmatige beslissing om de samenwerking abrupt te beëindigen zo te kunnen verantwoorden.”

“De karaktermoord op Bart heeft zijn reputatie vernietigd. Wij zijn niet alleen emotioneel en familiaal gekraakt, ook de financiële ravage is enorm en onze toekomst gehypothekeerd”, besluit De Vos.

Bart De Pauw en zijn gezin willen de geleden en toekomstige schade vergoed zien. Zowel de VRT als advocate Christine Mussche, die de vrouwen verdedigt die klacht hebben ingediend tegen De Pauw, geven voorlopig geen commentaar.

Advocaat reageert

Stijn Verbist, advocaat van de familie De Pauw, bevestigt dat ze de VRT in gebreke stellen. “We menen dat de VRT fouten heeft gemaakt, waardoor Bart De Pauw, zijn gezin en bedrijf schade hebben geleden. We hebben een termijn tot eind november opgesteld voor de VRT om te reageren. Of dat om een financiële vergoeding moet gaan? Wij staan open voor suggestie. De VRT is nu aan zet. Indien er geen antwoord komt, zullen we een burgerlijke procedure opzetten.”

“We willen de goegemeente in kennis stellen dat we deze stappen hebben overnemen, maar we gaan dit proces niet inhoudelijk in de media voeren”, klinkt het.

Of De Pauw veel kans maakt op een hoge schadevergoeding van de kant van de VRT is nog maar de vraag. “Ons land heeft sowieso geen cultuur van hoge schadevergoedingen wegens geleden morele schade”, zegt professor strafrecht Joachim Meese (UA). “Materiële schadevergoedingen wegens bijvoorbeeld economisch verlies lopen soms wel hoog op. Maar dan moet je bijzonder concreet kunnen aantonen dat deze schade optrad puur als gevolg van de foutieve uitlatingen van de tegenpartij.”

En wat als De Pauw straks effectief wordt veroordeeld voor het lastigvallen van enkele vrouwen? “In theorie staat de strafzaak los van deze burgerlijke zaak, waarin hij van de VRT een schadevergoeding eist omdat die foutieve verklaringen over hem aflegde. Niettemin zal een veroordeling waarschijnlijk toch ook een effect hebben op deze vraag om schadevergoeding.”

Corrigeer

MEER NIEUWS