Procedures omzeild en regels niet gerespecteerd: rapport vernietigend voor werking VRT

Procedures omzeild en regels niet gerespecteerd: rapport vernietigend voor werking VRT

Het rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke onregelmatigheden in het toenmalige directiecollege van de VRT heeft wel degelijk pijnpunten blootgelegd in de werking van enkele afdelingen van de openbare omroep. Het citeert voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of niet gerespecteerd. De VRT belooft maatregelen.

Even terugspoelen: in februari raakte bekend dat Audit Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse administratie onder de loep neemt, een audit opstartte naar enkele contracten bij de VRT. In het onderzoek werd nagegaan of er al dan niet sprake is van onregelmatigheden. Er werd ook bekeken of er op het vlak van integriteit en deontologie zaken fout liepen. Enkele kranten schreven dat het zou gaan over het contract met productiehuis De Mensen (bekend van onder meer “Blokken” en de programma’s van Tom Waes) of het contract tussen de openbare omroep en een art-director.

Peter Claes, de voormalig directeur Media en Productie, was toen verantwoordelijk voor die contracten. Claes zelf verliet in februari de openbare omroep na een aanslepend conflict tussen hem en de rest van de directie.

De VRT maakt vrijdag bekend dat het rapport van Audit Vlaanderen wel degelijk pijnpunten blootlegt in de werking van enkele afdelingen van de omroep. “Het citeert een aantal voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of gewoonweg niet gerespecteerd. Dat creëert minstens de indruk van ontoereikende organisatiebeheersing en onvoldoende integriteitsbesef bij bepaalde medewerkers”, luidt het.

Regels, wetten, deontologie

De publieke omroep benadrukt dat hij de aanbevelingen uit het rapport ter harte neemt om de wet op de overheidsopdrachten beter te laten respecteren, het contractbeheer sluitend te maken en het integriteitsbewustzijn aan te scherpen. “De publieke omroep moet vrij zijn van elke verdenking en een voorbeeld zijn in het respecteren van wetten, regels en deontologie”, legt CEO Frederik Delaplace uit. “We willen niet alleen de beste programma’s maken, maar ook een verantwoordelijk mediabedrijf zijn dat zorgzaam omgaat met de centen van de Vlaming.”

Delaplace benadrukt dat er voortaan een nultolerantie geldt voor het niet respecteren van de regels en voor elk gebrek aan integriteit. “De controle op het correct naleven van regels en deontologie wordt met onmiddellijke ingang versterkt.”

De voorbije maanden heeft de omroep naar eigen zeggen al een reeks maatregelen getroffen die de organisatiebeheersing verhogen, zoals “een duidelijke en verstrengde financiële delegatieregeling”.

De VRT blijft vastbesloten de publieke middelen die haar ter beschikking worden gesteld als goede huisvader te beheren. “Ook in een creatief bedrijf is een zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering mogelijk en nodig. Dat is de rotsvaste overtuiging van mezelf en de huidige directie. De aanbevelingen van Audit Vlaanderen zullen ons helpen om hier werk van te maken”, zegt Delaplace.

Minister wil dat aanbevelingen worden uitgevoerd

De openbare omroep stelt naar eigen zeggen alles in het werk om na de turbulente passage van vorig jaar de goede en correcte werking van de omroep te waarborgen. Het huidige directiecollege heeft zijn steun uitgesproken voor een plan om van de VRT “een toonvoorbeeld te maken in het respecteren van wetten en deontologie”.

De omroep zal naar eigen zeggen constructief meewerken aan de verdere opvolging van het onderzoek. Omdat het over concurrentie- en privacygevoelige informatie gaat, wil de VRT geen verdere details bekendmaken over het rapport.

Minister van Media Benjamin Dalle heeft kennis genomen van de conclusies van het forensisch onderzoek dat Audit Vlaanderen instelde bij de VRT. De minister heeft hierover contact gehad met de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de VRT, Frederik Delaplace. De minister staat erop dat de aanbevelingen worden uitgevoerd en dat dit wordt opgenomen in de beheersovereenkomst.

Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a) van haar kant maakt zich zorgen over de audit, klinkt het. “De openbare omroep moet een toonbeeld zijn van goed bestuur en meer transparantie aan de dag leggen”, zegt Segers vrijdagavond.

Ze verwacht meer transparantie van de VRT. “De omroep moet leren uit het verleden. En de VRT moet via het parlement de Vlamingen ervan overtuigen dat het het belastinggeld correct besteedt.”

Corrigeer

MEER NIEUWS