Aangeboden door Smals

“We blijven inzetten op duurzame mobiliteit”

“We blijven inzetten op duurzame mobiliteit”

De kantoren van Smals in Brussel (foto vanuit het gebouw), Gent en Charleroi liggen vlak bij een station. Foto: Joëlle Ankaer

Duurzame mobiliteit: je hoort het begrip steeds vaker. Maar wat houdt het precies in? Hoe kunnen we ons vandaag verplaatsen, zonder morgen te hypothekeren? Stefan Vanhoof licht toe op welke manier Smals, dat IT-diensten levert aan publieke instellingen, duurzame mobiliteit toepast in de dagelijkse realiteit.

‘ICT for society’ is jullie slagzin. Waarvoor staat die?
Stefan Vanhoof, managing director klanten & resources bij Smals: “We ondersteunen en begeleiden overheidsinstellingen op het vlak van informatiebeheer en e-government. Overheidsdiensten kunnen bij ons terecht voor IT-oplossingen, zodat zij hun opdracht op een eigentijdse en efficiënte manier kunnen invullen. In onze aanpak hechten we veel belang aan maximalisatie van hergebruik en creatie van schaalvoordelen. We zijn heel actief in de gezondheids- en sociale sector. Onze applicaties leveren altijd op de een of andere manier een bijdrage aan onze samenleving.”

Wat zijn de algemene principes van jullie mobiliteitsbeleid?
“Wij moedigen al onze medewerkers aan om het openbaar vervoer te gebruiken. Je abonnement om van en naar het werk te pendelen, wordt volledig terugbetaald. Daarnaast voorzien wij ook een fietsvergoeding. Die kun je benutten wanneer je geheel of gedeeltelijk met de fiets naar het werk komt.

Belangrijk punt: onze kantoren in Brussel, Gent en Charleroi liggen vlak bij een station. Zo is ons hoofdkantoor in de buurt van het zuidstation gevestigd. Het aantal autoparkings is weliswaar beperkt, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door een groot aantal fietsparkings. En niet te vergeten, door een doucheruimte voor onze fietsers.”

Hoe is de respons van jullie medewerkers? Maken zij effectief gebruik van het openbaar vervoer?
“Ongeveer 90 procent komt met de trein. Dat is een aanzienlijk aantal. Je kunt dus stellen dat ons beleid aanslaat. Mensen zijn zich wel degelijk bewust van de voordelen van duurzame mobiliteit. Ook de fiets is erg in trek.”

Cijfers tonen een stijgende trend bij fietsongevallen. Hoe spelen jullie daarop in?
“Het klopt dat de helft van de ongevallen van en naar het werk met de fiets gebeurt. We vinden het belangrijk daarover naar onze medewerkers te communiceren. Regelmatig brengen we de boodschap om tijdens het fietsen je veiligheidshelm te dragen en gevaarlijke situaties op de weg juist in schatten. Die communicatie verloopt vooral via onze nieuwsbrief of digitale schermen op kantoor.”

Hoe verplaats je jezelf naar het werk?
“Voor corona was dat systematisch met de trein. Als m’n agenda het toeliet, kwam ik met de fiets. Dat is een rit van twintig kilometer, waarvan ik zeven kilometer door Brussel fiets. Gelukkig heb ik kunnen vaststellen dat de verkeerssituatie voor fietsers de voorbije jaren veiliger is geworden. Maar veiligheid blijft een aandachtspunt. Fietsen in de hoofdstad vraagt een behoorlijke dosis concentratie.”

En hoe verplaats je jezelf sinds corona in het land is?
“Vandaag werk ik ongeveer vier dagen per week van thuis uit. De dag dat ik naar kantoor kom, doe ik dat met de auto. Dat heeft te maken met de stijgende besmettingscijfers. Maximaal telewerk is ons antwoord op de pandemie. Ik zie het als een tijdelijke oplossing tot de situatie weer onder controle is.”

Geldt dat ook voor jullie medewerkers?
“Gelukkig kan 95 procent van onze werknemers zijn job thuis verrichten. De meesten werken dan ook de hele week thuis. In juni toen de cijfers aanzienlijk verbeterden, kwamen we wel een tot twee dagen per week terug naar kantoor. Je mag niet vergeten dat de cohesie van je organisatie dat nodig heeft. Maar de veiligheid van onze medewerkers blijft onze voornaamste prioriteit. Zolang het gevaar op besmetting groot is, blijft thuiswerk de norm. Onze kantoren blijven wel open. Wie de behoefte heeft om op kantoor te werken, kan dat in hygiënische omstandigheden doen.”

Hoe kijk je naar de toekomst?
“We blijven zonder meer inzetten op duurzame mobiliteit, met nog meer aandacht voor de veiligheid van fietsers. Voorts stel ik vast dat sinds corona de vraag naar onze dienstverlening aanzienlijk gestegen is. Met de coronamaatregelen moeten heel wat aanpassingen aan de informatiesystemen van de sociale zekerheid geautomatiseerd worden.

Denk maar aan de administratieve regeling voor mensen die technisch werkloos zijn, de maatregelen ter ondersteuning van werkgevers of zelfstandigen of het contacttracingcenter. Dat alles maakt dat wij, nog meer dan vroeger, op zoek zijn naar medewerkers met een IT-profiel. ‘ICT for society’, onze slagzin, is ook in coronatijden een blijver.”

IT’er en op zoek naar een goede work-life balans?
Smals zet volop in op je mobiliteit! »

Corrigeer