“Waarom moeten die oude reuzen verdwijnen?”

“Waarom moeten die oude reuzen verdwijnen?”

De werken in de Berrélei zijn gestart. Foto: Jan Brys

Brasschaat -

In Maria-ter-Heide (Brasschaat) is de heraanleg van de groene Berrélei gestart. Op het programma staat een volledige heraanleg van riolering, baangrachten, rijbaan, bomen, opritten, trottoir en parkeervakken. Organisatie Red De Voorkempen protesteert tegen de boomkap die daarbij hoort.

De 94 lindenbomen in de straat moeten eraan geloven. “We gaan de straat grondig aanpakken. Er komt een nieuwe bomenrij, de rijbaan wordt opnieuw geasfalteerd en er komen parkeerstroken met verharding. De trottoirs worden eveneens heraangelegd en er komt een herprofilering van de grachten. Om dit alles mogelijk te maken dienen de bomen te worden gekapt. Maar we gaan ze dus vervangen en ervoor zorgen dat er daarna ordelijker kan worden geparkeerd en niet meer zoals nu: door elkaar en op het groen”, legt schepen voor Openbare Werken, Groen en Natuur Goele Fonteyn (N-VA) uit.

De vereniging Red De Voorkempen protesteert tegen de bomenkap. “Wij vragen ons af waarom die oude reuzen moeten verdwijnen. Toch niet omdat de wortels van de bomen de bestrating beschadigen? Er zijn toch andere middelen om hier iets aan te doen”, reageert voorzitter Paul Staes. “De gemeente plant dan wel andere bomen, maar om de luchtzuiveringscapaciteit van deze oude reuzen te vervangen heb je een enorm aantal kleintjes nodig.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio