Wat als je woonlening even te zwaar wordt? Daar zijn oplossingen voor (en je hoeft je huis niet meteen te verkopen)

Wat als je woonlening even te zwaar wordt? Daar zijn oplossingen voor (en je hoeft je huis niet meteen te verkopen)

Eind augustus stond de teller van woonleningen met betalingsachterstand op 28.404. Dat blijkt uit cijfers van bankenkoepel Febelfin. Dat valt al bij al nog mee, want het gaat om 0,9 procent van alle hypotheekleningen. Maar dat cijfer had ongetwijfeld hoger gelegen, indien de banken en de overheid in de lente niet hadden beslist om mensen die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden kwamen, tot eind 2020 kosteloos uitstel van betaling te geven. Experts vrezen dat de échte vloedgolf dus pas na Nieuwjaar komt. Gelukkig bestaan er oplossingen, op voorwaarde dat je er tijdig werk van maakt.

“Als je bedrijf de deuren sluit en je werkloos wordt of bij andere onvoorziene gebeurtenissen zoals een slepende ziekte, heeft dat een impact op je financiële situatie. Je hypothecaire krediet weegt dan ...

Slimmer Leven - Consument & Geld