Meer dan een tiende van Brusselse bevolking staat op wachtlijst voor sociale woning

Meer dan een tiende van Brusselse bevolking staat op wachtlijst voor sociale woning
Brussel -

2021 wordt voor de Brussels regering het jaar van de uitvoering van het Noodplan voor Huisvesting, dat door de coronacrisis nog meer noodzakelijk is, zo zei minister-president Rudi Vervoort vrijdag in zijn beleidsverklaring voor het Brussels Parlement.

Op 30 september stonden 49.135 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning. Zij vertegenwoordigen 128.270 mensen of meer dan 10,5 procent van de Brusselse bevolking. In totaal zal de Brusselse regering deze legislatuur meer dan 425 miljoen euro uitgeven aan huisvesting. Daarvan is meer dan 170 miljoen bestemd voor de maatregelen uit het Noodplan voor Huisvesting. Het gaat om een versnelling van de bouw van nieuwe woningen, de intensivering van de renovatie van publieke woningen om aan de milieudoelstellingen te voldoen, een betere ondersteuning van huurders die in aanmerking komen voor een sociale woning en een mechanisme om onterechte verhogingen van de huurprijzen te beperken.

Sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen ondersteuning om meer woningen te beheren. De regering wil ook de leegstand van woningen aanpakken, de samenwerking met de openbare vastgoedondernemingen versterken, en de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt opvoeren.

50 procent sociale woningen

Op het vlak van territoriale ontwikkeling wil de Brusselse regering dat alle openbare projecten minstens 50 procent sociale woningen omvatten. De regering wil ook de verplichting opleggen om sociale woningen te bouwen in gemeenten die minder dan 15 procent sociale woningen tellen, of die een gemiddelde sociaaleconomische levensstandaard hebben die hoger ligt dan het gewestelijke gemiddelde. De ploeg van minister-president Vervoort wil ook de site van de slachthuizen overnemen om een gemengd openbaar project te realiseren in een reeds sterk verdichte wijk.

Vervoort kondigde ook aan dat de regering meestapt in de renovatie van het Beursgebouw waar het Belgian Beer Project in ondergebracht wordt en in de plannen van de Nationale Hockeyfederatie voor een nationaal hockeystadion in Ukkel. Eind dit start ook de verhuis van de Brusselse ambtenaren naar de ‘Iristower’. De operatie moet in januari volgend jaar afgerond zijn.

Visit.brussels krijgt een enveloppe van 10 miljoen voor een hulpplan voor de toeristische sector.Voor de Brussels brandweer (DBDHM), van wie veel gevraagd wordt tijdens de COVID-19-crisis, zijn de eerste studies gemaakt voor een nieuwe kazerne op de site van Tour & Taxis.

Stadstol

De minister-president bleef in zijn beleidsverklaring erg vaag over de mogelijke plannen voor een stadstol, die op zware weerstand in de andere gewesten stuiten. “De Brusselse regering wenst een nieuwe verkeersfiscaliteit die niet langer gebaseerd is op het bezit van de wagen, maar op het gebruik ervan. De bedoeling is om bestuurders minder te doen betalen door minder kilometers te rijden en door te kiezen voor een alternatief vervoersmiddel (openbaar vervoer, deelauto’s, fiets, ...) of door de spitsuren in Brussel te vermijden. Daartoe zal het Gewest massaal blijven investeren in vervoersalternatieven om iedereen zoveel mogelijk keuzevrijheid te bieden bij verplaatsingen in Brussel”, zei Vervoort. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB wordt vanaf 2021 gratis voor bepaalde doelgroepen, maakte hij zich ook sterk. In de regeerverklaring is er sprake van zowel jongeren onder de 25 als ouderen vanaf 65 jaar.

Er komt een meerjaren sectorakkoord voor de lokale ambtenaren met een herwaardering van de barema’s. Voor 2021 is een enveloppe voorzien van 40 miljoen euro. In het klimaatbeleid komt er een drastische vereenvoudiging van de energie- en renovatiepremies. Een klimaatordonnantie moet de gewestelijke doelstellingen wettelijk verankeren en de principes van het klimaatbeleid vastleggen: sociale rechtvaardigheid, voortzetting van de inspanningen en burgerparticipatie.

Corrigeer

MEER NIEUWS