Nieuwe regels en procedures voor drones: registratie ook voor recreanten verplicht

Nieuwe regels en procedures voor drones: registratie ook voor recreanten verplicht

Themabeeld Foto: AFP

Vanaf 31 december gelden in Europa nieuwe regels voor het gebruik van drones. Het nieuwe Koninklijke Besluit werd woensdag gepubliceerd. Er komt onder meer een verplichte registratie, ook voor recreanten. Normaal moesten de regels al in juli van kracht gaan, maar door de coronacrisis werd dat uitgesteld.

De nieuwe regeling bevat drie categorieën van vluchtuitvoeringen op basis van het risiconiveau en de drone waarmee gevlogen wordt: open, specifiek en gecertificeerd. Voor die laatste categorie moet Europa nog de regelgeving uitwerken.

De categorie “open” is bestemd voor professionele en amateurgebruikers en omvat dronevluchten die slechts een laag risico vormen. Om in de categorie te vallen moet onder meer voldaan worden aan volgende eisen: de drone weegt minder dan 25 kilogram, de dronevlucht vindt plaats op een veilige afstand van personen en niet boven een menigte, de maximale vlieghoogte is 120 meter en de vlucht vindt plaats binnen het gezichtsveld. Ook is het verboden om gevaarlijke goederen te vervoeren en voorwerpen uit de drone te droppen.

De categorie “specifiek” omvat vluchtuitvoeringen met een verhoogd risico zoals vluchten waarbij de drone niet in het zicht vliegt of op plaatsen die een groter risico vormen voor derden zoals in de buurt van mensen. Voor deze vluchtuitvoeringen is een vergunning van het Directoraat-generaal Luchtvaart nodig of moet deze volgens een standaardscenario uitgevoerd worden.

Iedereen, professioneel of recreant, die met een drone wil vliegen, moet zich voorafgaand gratis registreren bij DG Luchtvaart en zijn registratienummer aanbrengen op de gebruikte drone(s). Uitzonderingen op deze verplichte registratie zijn er nauwelijks, enkel voor speelgoeddrones is dat niet verplicht. Bepaalde zones, zoals luchthavens, gevangenissen of natuurbeschermingsgebieden, kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dronevluchten. Daarom kan het nodig zijn om de activiteiten in deze zones te verbieden of aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen rekening houdend met de veiligheid, de privacy en de bescherming van persoonsgegevens of het milieu.

Corrigeer

MEER NIEUWS