Aalst is partner van het project ‘European Disability Card’

Aalst is partner van het project ‘European Disability Card’

Foto: *

Aalst -

De European Disability Card – of kortweg EDC – is een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en hen daar een aantal voordelen in biedt. De EDC wordt in België gebruikt, net als in de zeven andere deelnemende EU-landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Wie erkend is door (of hulp krijgt van) een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

Het zijn ook deze vijf instellingen die instaan voor het uitreiken van de kaart en toezien op de uitvoering van het project: de FOD Sociale Zekerheid, het AViQ (Agence pour une vie de qualité), het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap), PHARE (Personne handicapée – Autonomie recherchée) en de DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben). De organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren kiezen zelf welke voordelen ze toekennen. Deze voordelen kunnen van allerlei aard zijn, zoals gratis toegang of toegang tegen een verlaagd tarief voor de persoon met een handicap of zijn begeleider, een gratis audio- of videogids, aangepaste rondleidingen bijvoorbeeld in gebarentaal of korting op rondleidingen;

“Met de European Disability Card willen we de toegankelijkheid naar Sport, Cultuur en Vrije Tijd voor personen met een handicap meer faciliteren”, zegt schepen Katrien Beulens (onafhankelijk). “Het is dus een belangrijk signaal om dit vanuit de stad te erkennen.”

Schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): “Cultuur toegankelijk maken voor éénieder uit onze maatschappij behoort tot de core business van een openbaar bestuur. Door de stad als partner van de European Disability Card te laten registreren houden we cultuurbeleving maximaal open voor mensen die op één of andere manier beperkt worden in hun bewegingsvrijheid, hetzij mentaal hetzij fysiek. Immers, cultuurbeleving verbindt.”

Gemeenteraadsleden Caroline De Meerleer en Pieter Cassiman (N-VA): “Het moet voor iedereen, ongeacht de beperking, mogelijk zijn om aan vrijetijdsactiviteiten in Aalst te participeren. Daarom ijveren we er al een paar jaar voor dat onze stad zich als partner van EDC zou engageren. Deze registratie stemt ons dan ook zeer tevreden. Bij deze doen we eveneens een warme oproep aan de Aalsterse verenigingen om hetzelfde te doen.”

De houder van de EDC kan op de website een overzicht vinden van de aangesloten partners. Op de respectievelijke websites van de partners vindt de pashouder de aangeboden voordelen terug. In Aalst doen CC De Werf, ASZ en OLV al mee.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio