EMotia kleurt oranje tegen huiselijk geweld

EMotia kleurt oranje tegen huiselijk geweld

Cultuurhuis EMotia kleurde oranje. Foto: jce

Erpe-Mere -

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen geweld, kleurde cultuurhuis EMotia oranje.

Ook in Erpe-Mere neemt huiselijk geweld toe. In 2018 waren er 147 klachten en die stegen in 2019 tot 196. In 2020 waren er tot september al 131 klachten. "Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat de politiezone Erpe-Mere/Lede al een jaar geleden intrafamiliaal geweld als prioriteit opnam in hun zonaal veiligheidsplan. De politiezone sloot zich ook aan bij de ketenaanpak van de provincie Oost-Vlaanderen waar samengewerkt wordt met justitiehuizen en welzijnsorganisaties. Die samenwerking en gecoördineerde aanpak is noodzakelijk om het geweld te stoppen, want huiselijk geweld is een complex probleem dat verweven is met problemen op verschillende levensdomeinen. Dat maakt het voor individuele diensten vaak moeilijk om enkel vanuit hun eigen expertise en middelen geweld te doen stoppen of beter nog voorkomen", zegt SP.A-gemeenteraadslid en federaal volksvertegenwoordiger Anja Vanrobaeys. "Het gemeentebestuur geeft alvast het goede voorbeeld door EMotia vandaag oranje te laten kleuren, naar aanleiding deze dag waarbij de Verenigde Naties oproepen een statement te maken tegen huiselijk geweld onder de noemer ‘Orange the World’.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio