Nog weinig discussie over winkels, maar wat met kerstfeest?

Overlegcomité vrijdag moet knopen doorhakken

Nog weinig discussie over winkels, maar wat met kerstfeest?

Er lijkt vrijdag alvast een beslissing te zullen worden genomen rond het al dan niet openen van niet-essentiële winkels. Zo liggen daarover al verschillende scenario’s op tafel, waarover een akkoord reëel lijkt. Maar de belangrijkste inzet én de grootste discussie tijdens het Overlegcomité vrijdag wordt het sociaal contact met kerst. Zowel CD&V als MR vraagt een versoepeling. “Perspectief op warme feestdagen met onze dierbaren, weliswaar in beperkte kring, is een absolute must.”

De huidige coronamaatregelen lopen tot 13 december. Hoe het leven er daarna moet uitzien, beslist het Overlegcomité vrijdag. Op de agenda staan onder meer de heropening van de niet-essentiële winkels ...

Meest gelezen uit de buurt