Runderen en paarden krijgen brug… met reling

Runderen en paarden krijgen brug… met reling

De nieuwe Netemeander aan de Hellekens. Links achteraan de nieuwe tunnel onder de spoorweg, rechts op de achtergrond de nieuwe Netebrug van de fietsostrade Herentals-Balen. De koeienbrug moet nog worden aangelegd. Foto: Marc Helsen

Herentals / Olen -

De jarenlange werken aan het bufferbekken in de Hellekens naderen hun voltooiing. Er wordt nu nog een drempel aangelegd in de Kleine Nete, die het waterpeil stroomopwaarts 50 cm hoger brengt. Vanaf volgend jaar grazen er in de Hellekens Galloway-runderen en paarden op beide oevers van de Kleine Nete. Ze zullen de rivier over kunnen via een ouderwetse voorde, maar ze krijgen ook een brug ter beschikking, mochten ze hun hoeven droog willen houden. Met reling.

De plannen rond de aanleg van het waterbufferbekken aan de Hellekens zijn al tien jaar oud. De realisatie van het buffergebied en de daarmee gepaard gaande verhoging van het waterpeil van de Kleine Nete, stroomopwaarts richting Olens Broek, werd vertraagd omdat men zich plots geen raad meer wist met de honderdduizenden kubieke meters af te graven grond. In de jaren zeventig werden de Hellekens bedekt met drie meter aarde, afkomstig van de verbreding van het Albertkanaal. Uiteindelijk werd toch een oplossing gevonden en is alle grond weer afgegraven en weggevoerd.

Runderen en paarden krijgen brug… met reling
Foto: rr

Ommetje voor kanovaarders

Het afgraven van deze grond is een deelproject van het rivierherstelproject van de Kleine Nete. De bedoeling van dit herinrichtingsproject is om van de Kleine Nete een meer natuurlijke waterloop te maken. Eind volgend jaar zullen daarom de oude meanders op de rechteroever van de Kleine Nete, waaronder de ‘Doorsteek’ en de oude visvijver van de Veha-fabriek weer worden aangesloten op de Nete.

De afgelopen weken werd ook een nieuwe meander gegraven, dwars door het buffergebied. Bij piekdebieten in de Kleine Nete zal deze meander kunnen overstromen in het met een dijk omgeven buffergebied, zodat stroomafwaarts de gemeenten Grobbendonk en Lier beter beveiligd zijn tegen overstromingen. De meander zal straks de verplichte route zijn voor kanovaarders die de rivier afvaren.

Runderen en paarden krijgen brug… met reling
Foto: Ilse Prinsen

Waterpeil omhoog

Het bufferbekken en de nieuwe meander bieden een uitgelezen kans om het waterpeil van de Kleine Nete, stroomopwaarts van Herentals, richting Lichtaart en Olen, met een halve meter te verhogen. Dat is heel hard nodig omdat de in de jaren zeventig rechtgetrokken Nete het natuurgebied van het Olens Broek leegzuigt. De klimaatverandering zorgt er bovendien voor dat de beemden naast de Kleine Nete tussen Herentals en Lichtaart/Olen er steeds droger bij komen te liggen.

“Met een verhoging van het waterpeil met vijftig centimeter in Herentals hopen we er ter hoogte van het Olens Broek nog 20-25 over te houden”, zegt Eddy Vercammen van het Agentschap van Natuur en Bos (ANB), dat samen met initiatiefnemer Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de herinrichting uitvoert. “Of dat genoeg is om het opdrogende veen van het natuurgebied van de ondergang te redden, is nog maar de vraag.”

Hoe dan ook, de VMM en het ANB zorgen de volgende maanden ter hoogte van het bufferbekken voor een geleidelijk oplopende drempel in de Nete, zodat het water daarachter stremt en het waterpeil verhoogt. Die aanpak zorgt er ook voor dat de vissen stroomopwaarts kunnen blijven migreren.

Overstekende koeien

Gallowayrunderen en paarden zullen vanaf volgend jaar de begrazing van het bufferbekken voor rekening nemen. Maar dat zal aan beide oevers van de Nete zijn. De koebeesten zullen door de Nete marcheren via een voorde, waar het waterpeil maar dertig of veertig centimeter hoog zal zijn. Maar ze krijgen bijkomend ook een echte brug voor ter beschikking. Dat wordt dan de vierde burg op een paar honderd meter afstand over de Kleine Nete. De eerste is die van de ringlaan, de tweede de verderop gelegen spoorwegbrug. Naast die spoorwegbrug ligt sinds kort ook de gloednieuwe brug van de fietsostrade Herentals-Balen. En daar in de buurt komt dus nu nog de ‘koebrug’.

Runderen en paarden krijgen brug… met reling
Foto: BERT DE DEKEN

De boer in ons zou denken dat het een simpele constructie betreft met een aarden bult waar de beesten kunnen opklauteren om vervolgens via een een houten bruggetje de rivier over te waggelen, maar dat is buiten de waard van de ingenieurs van de overheid gerekend. Die stellen de koebeesten een betonnen brug met een lange aanloop ter beschikking, compleet met een reling, waarschijnlijk om te beletten dat ze er onderweg zouden afdonderen.

Hoe dan ook, eens alles af, zal het gebied een nieuwe natuurattractiepool zijn aan de rand van de stad, met een vrij uitzicht op dertien hectaren natuur, water en gezapig grazend vee. En veel bruggen.

Runderen en paarden krijgen brug… met reling
Eddy Vercammen van het Agentschap van Natuur en Bos. Foto: BERT DE DEKEN
Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio