Zware brand in bedrijf van bouwmaterialen in Opitter

Zware brand in bedrijf van bouwmaterialen in Opitter

Foto: Brandweer Noord-Limburg

Bree -

In een bedrijf van bouwmaterialen in Opitter bij Bree heeft zondagnamiddag een zware brand gewoed. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen uit het dak van het gebouw. De brand ging gepaard met een ernstige rookontwikkeling. Omwonenden kregen de raad ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

De Maaseikerbaan werd vanaf 15.30 uur een tijd voor het verkeer afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Verschillende brandweerkorpsen van de hulpverleningszones Noord- en Oost-Limburg bestreden de vlammenzee in de bedrijfshal. Sommige korpsen zorgden met tankwagens voor de aanvoer van bluswater.

In het gebouw bevonden zich asbesthoudende materialen, zoals dakplaten. Door de brand kwamen asbestvezels in de lucht terecht. Volgens de stad Bree liggen er stukjes asbest op de grond rondom het getroffen bedrijf. Om het risico zo klein mogelijk te houden is het van groot belang dat de stukjes asbest niet kapot getrapt of gereden worden. De brandweer heeft daarom in de buurt een aantal gebieden met speciaal asbestlint afgezet. Een gespecialiseerde firma zal de asbestdeeltjes opruimen.

Corrigeer

MEER NIEUWS