Schoolstraten leiden naar gezondere luchtwegen

 ©  Jan Van der Perre

Het autoverkeer aan de schoolpoort aan banden leggen, verhoogt niet alleen de veiligheid, maar ook de gezondheid van de leerlingen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) dat ze de lokale besturen nog meer wil faciliteren en stimuleren om schoolomgevingen en -routes veiliger te maken.

Bron: BELGA

Zeker 159 scholen in Vlaanderen hebben een ‘schoolstraat’ die voor een bepaalde periode voor en na schooltijd afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Die schoolstraten moeten de verkeersveiligheid aan scholen verhogen, bijvoorbeeld doordat ouders niet meer met hun auto tot vlak aan de schoolpoort kunnen rijden.

Uit onderzoek gefinancierd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, uitgevoerd door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) en het Vlaams Instituut Gezond Leven blijkt nu dat er ook een positief effect is op de gezondheid van de kinderen.

De onderzoekers hielden metingen in vijf straten: vlak voor ze een schoolstraat werden, en drie weken daarna. Daaruit bleek dat de luchtkwaliteit verbeterde, vooral op het vlak van hoeveelheden ultrafijnstof, roet en stikstofdioxides. In één straat nam de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht bij het begin van de schooldag en voor de invoering van de schoolstraat telkens met 40 procent toe. Nadat de schoolstraat werd ingevoerd, nam die concentratie met 9 procent af.

Makkelijker ademen

Die betere luchtkwaliteit laat zich ook voelen in de luchtwegen van 235 onderzochte kinderen. De ontstekingsparameter, die een indicatie geeft van het risico op infecties van de luchtwegen, nam gemiddeld met 14 procent af. Ook de elasticiteit van de luchtwegen verbeterde, wat het in- en uitademen vergemakkelijkt. Er waren wel grote verschillen tussen de scholen.

Toch merken scholen aanvankelijk nog veel weerstand bij ouders wanneer ze een schoolstraat willen invoeren. In de straten uit het onderzoek waren bij aanvang slechts 23 procent van de ouders voorstander. Nadien groeide het draagvlak wel tot 74 procent.

30 miljoen euro

In een reactie de onderzoeksresultaten zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) dat ze de lokale besturen nog meer wil faciliteren en stimuleren om schoolomgevingen en -routes veiliger te maken. “Ik maak in 2021 30 miljoen euro vrij om schoolroutes aan te pakken, want een veilige schoolroute beperkt zich niet tot de onmiddellijke omgeving van de schoolpoorten én is voor ouders een van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, zeker met de fiets.”

Volgens Peeters zijn kinderen “de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn te helpen om de modal shift te realiseren naar meer duurzame verplaatsingen in het woon-school- en woon-werktraject”.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer