Kerkschatten op straat in Aalst

Kerkschatten op straat in Aalst

Foto: *

Aalst -

In lijn met het inventarisatieproject rond roerend religieus erfgoed dat Erfgoedcel Denderland reeds in 2016 opstartte in Aalst, wordt een nieuw erfgoedproject Kerkschatten op straat voorgesteld.

“De bedoeling van het initiatief is om per betrokken partnergemeente een uniek religieus erfgoedobject uit te lichten en op een moderne manier in de kijker te zetten”, licht Tom De Ridder, erfgoedconsulent van Erfgoedcel Denderland, toe.

“We willen de lokale bevolking confronteren met een moderne interpretatie van een religieus erfgoedobject zodat ze op die manier hun eigen erfgoed leren kennen. Het is ook belangrijk dat dit op een duurzame wijze gebeurt, niet iets eenmaligs.”

Moderne interpretatie van uniek erfgoedobject

“In Aalst staat het beeld ‘Onze-Lieve-Vrouw Ten Roosen’ uit de kerk van Herdersem centraal,” gaat Karim Van Overmeire, schepen van erfgoed en voorzitter van Erfgoed Denderland verder. “Het is het verhaal van een beeld dat na meer dan 200 jaar ‘terugkeert naar huis’. Het eikenhouten beeld dateert uit het begin van de 16e eeuw en was oorspronkelijk afkomstig uit de Abdij Ten Roosen, een middeleeuwse Cisterciënzerinnenabdij die te vinden was aan het huidige Rozekesbos. De abdij werd Ten Roosen genoemd, vermoedelijk door de bloemrijke versiering waarmee de zusters het beeld van de moeder Gods tooiden. Na de Franse revolutie werd de abdij opgedoekt. Een van de laatste zusters schonk het beeld toen aan de kerk van Herdersem. Een bronzen beeld in het Rozekesbos evoceert het originele beeld. Deze stilistische interpretatie is zeker geen kopie van het oorspronkelijke beeld, enkel de kenmerkende contouren werden behouden. Inheemse wilde rozen zullen groeien in het beeld, gezien zowel de naamgeving van het beeld als het bos hiernaar verwijst.”

Kerkschatten op straat in Aalst
Foto: *

“De bewoners van Levensvreugde, een centrum voor begeleid wonen nabij het huidige Rozekesbos en de verdwenen abdij, zorgen voor de nodige versiering bij de het beeld: papieren rozen. Deze ingreep in publieke ruimte zorgt ook voor een directe erfgoedverwijzing naar de verdwenen abdij, wat er tot op heden niet is. Het bijhorende erfgoedbord schetst de geschiedenis van de verdwenen abdij en legt de nodige link tussen het bronzen en het originele beeld.”

“Erfgoedcel Denderland werkt rond roerend erfgoed en immaterieel erfgoed zoals dialecten, verhalen en tradities. Onroerend erfgoed zoals monumenten en landschappen vallen buiten onze werking. We zorgen ervoor dat het erfgoed uit onze regio in kaart gebracht wordt en dat het toegankelijk gemaakt wordt voor een zo breed mogelijk publiek. We besteden hierbij veel aandacht aan behoud en beheer. Om dit mogelijk te maken werken we samen met iedereen die het cultureel erfgoed in onze regio een warm hart toedraagt, vrijwilligers én professionelen”, aldus schepen Van Overmeire.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio