234.954 euro steun voor schoolbouwproject

234.954 euro steun voor schoolbouwproject

Foto: *

Aalst -

Vlaanderen investeert meer dan 7 miljoen euro in 20 scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen.

“We blijven investeren in onze schoolinfrastructuur. Ook in moeilijke tijden. De nood aan extra capaciteit is groot”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

“Er gaat geld naar nieuwbouwprojecten, maar we renoveren ook oudere schoolgebouwen met het oog op meer duurzaamheid en ecologie. Zo spelen we in op de noden die bestaan in Oost-Vlaanderen.”

De Vlaamse Overheid ondersteunt de schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs bij al hun bouw- of verbouwingswerken.

“We voorzien deze regeerperiode 3 miljard euro voor schoolinfrastructuur – dat is nog een half miljard meer dan in de vorige regeerperiode, zegt minister Weyts. “Die inhaalbeweging komt ook de scholen in Oost-Vlaanderen ten goede.”

Weyts investeert in de maand november via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 27.137.166 euro in 105 scholenbouwprojecten in Vlaanderen, 7.358.724 euro in 20 Oost-Vlaamse scholenbouwprojecten.

Het Sint-Jozefscollege in Aalst krijgt 234.954,06 euro toegewezen voor het renoveren van de grote zaal die een nieuwe vloer krijgt, de ombouw van de cafetaria tot ruimte voor dans en verdedigingstechnieken en voor het volledig vernieuwen van de kleedkamers.

“We moeten dan ook volop blijven investeren in de vernieuwing en de verbetering van ons onderwijspatrimonium. Je kan niet investeren in onderwijskwaliteit als je niet tegelijkertijd investeert in de kwaliteit van de onderwijsinfrastructuur.

Véronique Van Geit

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio